Місяць: Травень 2020

📌Інформація для вступників до магістратури

       Відповідно до листа  Міністерства освіти і науки України № 1/9-228  від 30.04.2020 року проведення додаткового фахового вступного випробування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого на іншою спеціальністю (напрямом підготовки) визначається Правилами прийому.

      Одеський національний економічний університет не передбачає проведення додаткового фахового вступного випробування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого на іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

 

    Відповідальний секретар 
    приймальної комісії                                                                                                                                                                                С. В. Ляліков

📌Підсумки проведення XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» 23-24 квітня 2020 року.

23-24 квітня 2020 року в Одеському національному економічному університеті відбулася XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях». У зв’язку із загальнодержавним карантином конференція була проведена дистанційно.  

Співорганізаторами та учасниками конференції були науковці таких установ та закладів вищої освіти України та зарубіжжя:

  • Міністерство освіти і науки України;
  • Інститут модернізації змісту освіти;
  • Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; 
  • Краківський економічний університет (м. Краків, Польща);
  • Господарська академія ім. Димитра А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);
  • Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина);
  • Вища школа економіки (м. Прага, Чехія);
  • Державний університет Молдови (м. Кишинів, Молдова);
  • Тбіліський державний університет ім. І. Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія);
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
  • Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України.

 

На пленарному засіданні зі вступною промовою виступив Ректор ОНЕУ, доктор економічних наук, професор Звєряков М.І. , а також були заслухані доповіді за наступною проблематикою (усі доповіді були проведені в режимі відеоконференції з використанням online-платформи «ZOOM»):

 

 1. Теоретичні основи альтернативної моделі економічного розвитку (доповідач Грималюк А.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики ОНЕУ).  
 2. Організаційні аспекти управління адаптацією підприємств до змін (доповідач Грінченко Р.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ). 
 3. Європейський досвід фінансового забезпечення виробництва суспільних благ (доповідач Журавльова Ю.О. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики ОНЕУ).  

У конференції взяли дистанційну участь 208 науковців, викладачів, аспірантів та здобувачів, в т.ч. 4 науковця із зарубіжних країн. 

В рамках проведення секційних засідань в дистанційному режимі (з використанням online-платформи «ZOOM») було заслухано доповіді та повідомлення учасників конференції відповідно до таких пріоритетних напрямків:

 1. Формування сучасного мислення як чинника державотворення.
 2. Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки.
 3. Регіональні проблеми розвитку реального сектора економіки.
 4. Сучасні інформаційні системи й удосконалення методів аналізу та прогнозування  економічних ситуацій.

 

Програма конференції.

 

Матеріали доповідей та повідомлень науковців ОНЕУ відображають результати науково-дослідної роботи усіх кафедр за відповідними науковими напрямками у 2019-2020 навчальному році, які представлені у вигляді статей, монографій, та навчальної літератури в електронному репозитарії  університету