Кафедра управління персоналом і економіки праці

Персонал – основа успішного бізнесу!
(девіз світового лідера електроніки Samsung)

 

У ХХI столітті успіх будь-якої ділової організації все більшою мірою залежить від її співробітників. Зараз недостатньо розбиратися в технічних, економічних і фінансових аспектах діяльності компанії, потрібно ще розуміти психологію людей, що працюють в ній, розуміти механізми, що визначають поведінку людей, спонукають їх здійснювати ті чи інші вчинки. 

«До кожного підбирати ключик. В цьому мистецтво управляти людьми». (Бальтасар Грасіян, іспанський мислитель).

 


Джерело:
https://ua.trud.com/salary

Навчання за програмою «Управління персоналом та економіка праці» за спеціальністю «Економіка» рівня «Бакалавр»  дає можливість формувати такі загальні та професійні компетенції:

Навчання за програмою «Управління персоналом сучасної організації» рівня «Магістр» дає можливість сформувати такі загальні та професійні компетенції:

При кафедрі діє аспірантура денної та заочної форми навчання, яка регулярно поповнюється талановитими випускниками факультету. З 2015 року відкрито докторантуру.

Наші студенти постійно приймають участь як у Всеукраїнських так і в Міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях, входять до керівного складу самоврядування в університеті, займаються спортом та художньою самодіяльністю.

За останні 5 років на кафедрі захищено 3 докторських та 6  кандидатських дисертацій викладачами кафедри.

Персонал підприємства – це як футбольна команда: працівники повинні грати як єдина команда, а не компанія яскравих осіб. Завдання менеджера – створити таку команду!            (Л. Якокка, президент Ford Motor Company).

Мірошниченко
Поліна Олександрівна

ст. лаборант

За останні роки за результатами наукових досліджень видано такі монографії:

 • Людський потенціал в системі стратегічного управління соціально-економічним розвитком регіону / Під редакцією  В.Г. Никифоренка/ Монографія/ МОН України. Одеський нац.економічний університет – Харків: ТОВ «Промарт», 2020. – 208 с.
 • Формування і розвиток людського потенціалу регіону: сутність, сучасні тенденції та методи оцінювання / Монографія / МОН України. Одеський нац. економічний унів-тет – Одеса: ВОІ СОІУ «Атлант», 2018. – 103 с.
 • Економіко-інституціональні засади удосконалення політики формування доходів населення : монографія / за ред. Ю.М. Кулікова. – МОН України. Одеський нац. економічний унів-тет, НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України− Одеса, 2017. − 357 с.
 • Никифоренко В.Г. Кравченко В.О. (у співавторстві). Трансформація використання людських ресурсів в умовах нових форм трудових відносин. Economic and law human resources management issues: Collective monograph.–CARICOM, BARBADOS. 2016. – 112 p.S.60-75
 • Никифоренко В.Г. Табанова А. І. (у співавторстві). Гендерні аспекти регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Economic, social and law aspects of regulate labour relations: Collective monograph.– Thorpe – Bowkers. Melbourne, Australia. 2016. – 64p. S.17-38
 • Соціально-економічні та інституціональні умови формування доходів населення: регіональний аспект / За ред. Ю,М. Кулікова – Монографія / МОН України. Одеський нац. економічний ун-т: Одеса, 2016, – 158 с.
 • Соціальна політика в Україні: реалії та перспективи оновлення. Колективна монографія за редакцією Никифоренка В.Г. Одеса. «Атлант». 2014. – 413 с.
 • Никифоренко В.Г., Кравченко В.О. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: [колективна монографія у 2т.] Глава 3.19. Розвиток інноваційної діяльності як основа економічної безпеки підприємства. Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.». 2014. Т2. – 349с. С.152-162.
 • Никифоренко В.Г. (у співавторстві) Науково-методичні аспекти забезпечення економічної безпеки: Розділ 4. 4.1. Безперервна освіта персоналу як основа економічної безпеки підприємства Одеса: Атлант, 2013. – 144 с.

 

За останні роки на кафедрі захищено 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій викладачами кафедри.

Докторські дисертації:

 • К.е.н., доц. Никифоренко В.Г. Cистемна трансформація управління розвитком людських ресурсів в Україні. 31 жовтня 2012р. Донецьк. ДонНУ.
 • К.п.н., доц. Чернявська Т.П. «Психология успешности личности в бизнес-деятельности (Психологія успішності особистості в бізнес-діяльності)». 5 лютого 2011. Одеса. ОНУ ім.. Мечнікова І.І.
 • К.е.н., доц. Сіняєва Л.В. «Формування системи антикризового управління витратами на оплату праці в Україні». 21 грудня 2009 р. Донецьк. ДонНУ.

Кандидатські дисертації:                                                

 • Табанова А. І. «Соціально-економічні та інституційні аспекти гендерної політики в Україні» 21 червня 2018 р., Київ, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості.
 • Тринчук О.Б. «Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери у майбутній професійній діяльності особистості» 24 листопада 2016 р. Одеса, ОНУ ім. Мечнікова.
 • Сафонов В.В. «Інституційні механізми регулювання доходів суб’єктів суспільно-економічних відносин». 26 листопада 2014 р. Херсон, МУБиП
 • Йолкіна О.В. «Регуляторні механізми трудової мотивації в Україні». 22 червня 2012 р. Одеса, ІПРЕЕД
 • Кривцова М.С. «Регулювання зайнятості молоді в Україні». 26 квітня 2011 р. Донецьк, ДонНУ

За останні 5 років кафедра має відповідні напрацювання навчально-методичної літератури:

 

 • Петровська О.М., Кривцова М.С., Йолкіна О. В. Організація діяльності менеджера Одеса: ОНЕУ,   2019 р. –  365 с.
 • Кривцова М.С. Рентабельність інвестицій у персонал Одеса: ОНЕУ,   2019 р. –  203 с.
 • Богданова Т.І. Іванова Л.В., Табанова А.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Ч. 2. Видання 2-ге, перероблене Одеса: ОНЕУ, 2019 р. – 261 с.
 • Збрицька Т.П.,  Сало Я.В. «Аудит персоналу» для студентів IV к. всіх форм навчання зі сп-ті «Економіка». Одеса:ОНЕУ, 2019. Ротапринт.–388с.
 • Іванова Л.В. «Організація праці». Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017 р.
 • Збрицька Т.П.Курс лекцій з дисципліни «Зарубіжні моделі оплати праці».Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017р.
 • Йолкіна. О. В., Карпенко Н.В., Перепельчук Т.В. Курс лекцій з дисципліни «Основи охорони праці». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017 р.
 • Богданова Т.І., Карпенко Н.В. МВ до виконання завдань навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприєм-ства «Супер-нова» для ст-в ІІІ к денної форми навчання спец. «Бухгалтерський облік», «Економ-міка підприємства», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Кривцова М.С. Сорока О.В. Практикум з дисципліни «Організаційна поведінка». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Кривцова М.С. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Рентабельність інвестицій в персонал». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Карпенко Н.В., Перепельчук Т.В. Практикум з дисципліни «Основи охорони праці». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Богданова Т.І., Карпенко Н.В. Робочий зошит з проходження навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприємства. Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Никифоренко В.Г. Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Іванова Л.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія дослідження ринку праці». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Богданова Т.І. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія науково-прикладних досліджень». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Карпенко Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна економіка». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Кривцова М.С. Конспект лекцій з дисципліни «Рентабельність інвестицій в персонал». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Збрицька Т.П. Практикум з дисципліни «Аудит персоналу». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Сорока О.В. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Організаційна поведінка». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Сорока О.В. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Державне регулювання зайнятості». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Богданова Т.І. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Методологія науково-прикладних досліджень». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Богданова Т.І., Новицький М.В. Менеджмент продуктивності. Навчальний посібник.  Одеса: ОНЕУ. 2015.
 • Іванова Л.В., Сорока О.В. Державне регулювання зайнятості. Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ. 2015.
 • Никифоренко В.Г. Стратегічне управління людськими ресурсами. Навчальний посібник. Одеса, «Атлант». – 2014.
 • Іванова Л.В. Ринок праці. Навчальний посібник. Одеса. ОНЕУ. 2014.
 • Богданова Т.І., Іванова Л.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини. ОНЕУ. Ротапринт. 2014
 • Сорока О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Етика ділового спілкування» для ст-в V кур. заочн. форми навчання сп-ті «УП і ЕП» Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014 р. – 134 с .
 • Богданова Т.І., Сорока О.В., Йолкіна О.В., Сафонов В.В. МВ до виконання завдань навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприєм-ства «Супер-нова» для ст-в ІІІ к денної форми навчання спец. «Бухгалтерський облік», «Економ-міка підприємства», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2014.
 • Богданова Т.І., Йолкіна О.В. Робочий зошит з проходження навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприємства. Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2014.
 • Збрицька Т.П. Тести та ситуаційні вправи до поточного контролю знань з дис-ни «Мотивація персоналу» для ст. 4 к. всіх форм навчання сп-ті «УП і ЕП». Одеса. ОНЕУ. 2014.
 • Сорока О.В., Язикова Ю.І., Перепельчук Т.В. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Охорона праці в галузі» для ст-в 5 к. всіх форм навчання всіх спеціальностей. Одеса. ОНЕУ. 2014, ротапринт.
 • Тринчук О.Б. Практикум по дисциплине «Управление конфликтами» для студентов IV курса всех форм обучения сп-ти «Управление персоналом и экономика труда». ОНЭУ 2014.
 • Никифоренко В.Г. Управління персоналом. Навчальний посібник. Одеса, «Атлант».( гриф МОН України). – 2013.

Співробітники та студенти кафедри активно займаються наукою, приймають участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Мають багато публікацій у фахових виданнях. Налагоджені сталі зв’язки з викладачами порідненої кафедри відомого в Європі Вармінсько- Мазурського університету.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до наукової діяльності:

Кожного року проводиться кафедральна олімпіада. Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах, науково-практичних конференціях та конкурсах.

У 2019 році:

Студенти залучалися до участі в:

проблемних групах з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» і «Управління трудовим потенціалом» на тему «Нормативно-правове забезпечення стратегічного розвитку Україні 2030».

Була проведена кафедральна олімпіада з фахових дисциплін. У І етапі олімпіади взяли участь 24 студента 1-го та 5-го курсів..

На Всеукраїнських студентських олімпіадах (ІІ етап) зі спеціальності пройшли 3 студента. З них студент 51 гр.Мінін В.С.. зайняв І місце за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці».

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці».; ». Дисципліна «Управління персоналом» – приймали участь Недолужко С.С., Даниско Ю.І., Лучкіна А.А. 51 гр. ФМЕ. З них студентка 51 гр. Недолужко С.С. отримала Диплом І ступеню.

 

В квітні 2019 р. відбулася Міжрегіональна науково-практична студентська конференція «Минуле, сучасне, майбутнє»,  у якій прийняли участь 66 студентів ФМЕ. З доповідями виступили 24 учасника.

Сокіл
Анастасія Володимирівна
2011 р/в
ТОВ «Паритет», Виробничо-комерційна компанія. Менеджер з персоналу

Важина
Євгенія Олександрівна
2015 р/в
ТОВ ТРК «Бриз», ТБ та Інтернет провайдер. Начальник відділу кадрів

Мірошниченко
Світлана Сергіївна
2001 р/в
ТОВ «Татра-Юг» підприємство з іноземними інвестиціями (випуск трамвайних вагонів). Начальник відділу кадрів

Стеценко
Галина Петрівна
2005 р/в
Центр зайнятості Суворовського району м.Одеси. Начальник відділу активної підтримки безробітних

Смілянець
Тетяна Віталіївна
2009 р/в
ТОВ “Міжнародний аеропорт” Одеса “. Провідний економіст

Ковальська
Ольга Костянтинівна
2013 р/в
IT компанія «Provectus». Керівник відділу рекрутингу

Пасечка-Терани
Анна Вікторівна

2008 р/в
ТОВ “Фоззі-Фуд”. Менеджер по персоналу мережі супермаркетів “Сільпо”

Єлісєєва
Вікторія Володимирівна
2011 р/в
ТОВ “ОЛ-ІН-КАРД” (продаж світлих нафтопродуктів). Начальник тендерного відділу

Скрипникова
Олена Олексіївна
2013 р/в
ПАТ «Одескабель». Економіст

Бондарева
Світлана Вікторівна
2009 р/в
«Сіклум», датська компанія (аутсорсинг і розробка програмного забезпечення). Керівник внутрішньої програми з навчання та розвитку менеджерів

Форостянов
Аліна Віталіївна
2014 р/в
АТ “Ощадбанк”. Провідний спеціаліст відділу по роботі з персоналом

Сібова
Інна Федорівна
2005 р/в
«Алмі-Трейд», мережа супермаркетів «Копійка», дистрибуція продуктів харчування. Директор з персоналу

Пачесна
Ольга Анатоліївна
2011 р/в
«Netpeak», Міжнародне агентство інтернет-маркетингу. HR-директор

Лобарев
Вадим Олександрович
2002 р/в
«MindHunt», компанія з пошуку керівників і ключових фахівців. Власник і керуючий

Пріщенко
Анна Миколаївна
2007 р/в
«Чистий світ сервіс», клінінгові послуги. Начальник відділу кадрів

Ніколаєнко
Наталія Володимирівна
2000 р/в
“Бізнес центр НІКА”, Консалтингова компанія. Директор і засновник

Павлова
Юля Олександрівна
2011 р/в
«Прайм Бізнес Груп», девелоперська компанія. Директор з персоналу

Омельченко
Тетяна Ігорівна
2012 р/в
«CAPPUCCINO», дизайн-студия. Менеджер по персоналу

Зінов’єв
Олег Володимирович
2002 р/в
«Lohika», IT компанія. Рекрутер

Збріцка
Тетяна Петрівна
1999 р/в
ОНЕУ, Доцент кафедри УП та ЕТ

Сорока
Олександра Володимирівна
2003 ОНЕУ, Доцент кафедри УП та ЭТ

Шаповалова
Катерина Юріївна 

2018 г/в
Філія Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» Спеціаліст відділу підбору персоналу

Васильєва
Ірина Михайлівна
2018 г/в, 
«OdesSeo» агенство інтернет-маркетингу HR

даниско

Юлія Даніско ( р/в 2019)
Human Resources Manager (HR Manager) в Первый Дом – стойматеріали

Конкурентні переваги випускника кафедри УП і ЕП:

 1. Затребуваність і престижність. Орієнтованість на глибоку спеціальну підготовку фахівців із управління персоналу сучасної компанії, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес-середовищі. На сайтах пошуку роботи за останні 5 років пропозиції роботи для фахівців з управління персоналом перевищують чисельність претендентів в цій професії.
 2. Важливість для керівництва. Людські ресурси є наймогутнішим стратегічним джерелом конкурентної переваги будь-якої організації. В сферу управління персоналом та економіки праці входять відносини між управлінням персоналом й управлінням у компанії
 3. Висока заробітна плата і швидке кар’єрне зростання. Заробітна плата залежить від рівня і розміру підприємства. Ваша заробітна плата залежить від ваших зусиль.
 4. Широкі можливості працевлаштування. Спеціалізація охоплює знання з економіки, соціології та психології, що надає можливість випускникам нашої кафедри працювати одночасно в декількох професіях.
 5. Можливість продовження навчання та стажування за кордоном (спеціальність «УП і ЕП» є в більшості зарубіжних університетів)
 6. Можливість спілкування в професійному співтоваристві в Україні та за кордоном (професійні сайти, клуби, семінари, видання).
 7. Спеціалізація «УП і ЕП» дає можливість молодій людині реалізувати себе у всіх сферах, тому що надає широкі можливості для творчості. Формує креативних фахівців із новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи управління персоналом, але й удосконалювати їх на базі сучасних досягнень.
 8. Мистецтво управляти людьми – провідний напрям підготовки студентів спеціалізації «УП і ЕП». Управляти – це:

а) передбачати – вивчати майбутнє і встановлювати програму дій;

6) організовувати – будувати подвійний організм підприємства: матеріальний і соціальний;

в) розпоряджатися – приводити в дію персонал підприємства;

г) погоджувати – пов’язувати і об’єднувати, поєднувати всі дії і зусилля;

д) контролювати – спостерігати, щоб усе відбувалося згідно з установленими правилами і розпорядженням.

20 листопада 2019 року студенти 2 курсу спеціальності “Економіка” були на екскурсії в Netpeak, одному з найбільших агенств по інтернет-маркетингу в Україні. Учасники познайомилися з особливостями роботи в сфері IT, дізналися, чим займаються HR менеджери і рекрутери, цікавилися можливостями для працевлаштування. Багато уваги було приділено питанням функцій HR відділу.

Велике спасибі за організацію доценту кафедри “УП і ЕТ” Тринчук Олені Борисівні.

Окрема подяка рекрутеру Марині (з ніком Халк😉) за цікаву розповідь і приділений час

Нові враження на черговий екскурсії, організованої кафедрою “Управління персоналом і економіка праці” для студентів 2 і 4 курсу  5 грудня 2019 року. На цей раз відвідали компанію “Цитрус”. Діти познайомилися з особливостями організації великої компанії, специфікою роботи з персоналом в сфері продажів і взяли участь у вікторині з призами. 😍

Дякую за яскраві емоції і захоплююче спілкування організаторам: Перепельчук Тетяні Вікторівні та Тринчук Олені Борисівні.

Перше знайомство наших студентів 1 курсу спеціальності «Економіка» зі спеціалізацією «Управління персоналом і економіка праці» відбулося на одному з кращих підприємств м.Одеси і України – ПАТ «Одескабель», куди 27.11.2019 р була організована для них ознайомча екскурсія.

Екскурсію проводила начальник відділу управління персоналом, яка детально розповіла про особливості роботи HR менеджерів виробничого підприємства. Ознайомила студентів з технологічним процесом виробництва кабелю і системою якості, що застосовується на підприємстві. Студенти побували в цехах, безпосередньо на робочих місцях, що було для них особливо цікаво.

Також під час екскурсії були названі основні вимоги до кандидатів на вакантні посади робочих спеціальностей і ІТП, серед яких знання іноземної мови, глибоке володіння спеціальними предметами і основними практичними навичками, здатність і бажання навчатися.

Екскурсія викликала жвавий відгук у першокурсників, які отримали цінну практичну інформацію про обраної ними спеціалізації, її переваги та особливості.

Староста 23 групи Костя Сазонов – один з переможців кубку «Кращій студент – 2020»

 

Наша випускниця 2019 року – Недолужко Сніжана розповідає про свій досвід навчання і кар’єрному успіху.

15 жовтня 2020 року відбулася зустріч-знайомство кафедри “Управління персоналом і економіка праці” з першокурсниками та урочисте вручення кубка “Кращий студент 2020” студентам 2 курсу!

Вітаємо переможців та бажаємо їм не збавляти обертів і далі прагнути до вершин в навчальній і професійній діяльності!

А всім першокурсникам бажаємо цікавого та легкого навчання!

20 листопада 2019 року студенти 2 курсу спеціальності “Економіка” були на екскурсії в Netpeak, одному з найбільших агенств по інтернет-маркетингу в Україні. Діти познайомилися з особливостями роботи в сфері IT, дізналися, чим займаються HR менеджери і рекрутери, цікавилися можливостями для працевлаштування. Багато уваги було приділено питанням функцій HR відділу.

Велике спасибі за організацію доценту кафедри “УП і ЕТ” Тринчук Олені Борисівні.

Окрема подяка рекрутеру Марині (з ніком Халк😉) за цікаву розповідь і приділений час.

Перше знайомство наших студентів 1 курсу спеціальності «Економіка» зі спеціалізацією «Управління персоналом і економіка праці» відбулося на одному з кращих підприємств м.Одеси і України – ПАТ «Одескабель», куди 27.11.2019 р була організована для них ознайомча екскурсія.

Екскурсію проводила начальник відділу управління персоналом, яка детально розповіла про особливості роботи HR менеджерів виробничого підприємства. Ознайомила студентів з технологічним процесом виробництва кабелю і системою якості, що застосовується на підприємстві. Студенти побували в цехах, безпосередньо на робочих місцях, що було для них особливо цікаво.

Також під час екскурсії були названі основні вимоги до кандидатів на вакантні посади робочих спеціальностей і ІТП, серед яких знання іноземної мови, глибоке володіння спеціальними предметами і основними практичними навичками, здатність і бажання навчатися.

Екскурсія викликала жвавий відгук у першокурсників, які отримали цінну практичну інформацію про обраної ними спеціалізації, її переваги та особливості.

20 листопада 2019 року студенти 2 курсу спеціальності “Економіка” були на екскурсії в Netpeak, одному з найбільших агентств по інтернет-маркетингу в Україні. Діти познайомилися з особливостями роботи в сфері IT, дізналися, чим займаються HR менеджери і рекрутери, цікавилися можливостями для працевлаштування. Багато уваги було приділено питанням функцій HR відділу.

Велике спасибі за організацію доценту кафедри “УП і ЕТ” Тринчук Олені Борисівні.

Окрема подяка рекрутеру Марині (з ніком Халк😉) за цікаву розповідь і приділений час.

Не дивлячись на осінні канікули і хорошу погоду для прогулянок в нашому університеті гарячі дні. Період School Week – час зустрічі кафедри з майбутніми абітурієнтами, а поки тільки школярами.

30 жовтня 2019 року кафедра “Управління персоналом і економіка праці” провела ділову гру “Хто може стати управлінцем” для школярів старших класів.

Була тепла і творча атмосфера, цікаві команди і яскраві капітани. Діти познайомилися з основами управлінської діяльності, спробували, що означає працювати в команді і змогли оцінити свої лідерські якості.

Були пам’ятні призи, кава-брейк і море позитивних емоцій!

Спасибі всім за участь та організацію! 😊     До скорої зустрічі на дні відкритих дверей!

пров. Привокзальний, 2, к. 205
785-70-69
k.upep@oneu.edu.ua

2 курс:

 • Вступ до фаху

2, 3, 4 курс: 

 • Економіка праці і соціально-трудові відносини (для студентів різних спеціальностей)

3 курс:

 • Організація праці;
 • Нормування праці;
 •  Соціологія праці.

4 курс:

 • Управління трудовим потенціалом;
 • Ринок праці;
 • Психофізіологія професійної діяльності;
 • Управління персоналом;
 • Мотивація персоналу;
 • Аудит персоналу.
 • Основи охорони праці;
 • Управління конфліктами;
 • Управління командами;
 • Технологія кадрової роботи;
 • Організаційна поведінка;
 • Міждисциплінарний тренінг;
 • Ефективні технології пошуку роботи;
 • Менеджмент персоналу (для студентів різних спеціальностей).

5 курс:

Магістерська програма професійного спрямування
«Управління персоналом сучасної організації»

 • Стратегічне управління людськими ресурсами;
 • Соціальна економіка;
 • Соціальна політика;
 • Управління розвитком персоналу;
 • Зарубіжні моделі оплати праці;
 • Державне регулювання зайнятості;
 • Менеджмент продуктивності;
 • Організація діяльності менеджера;
 • Управління якістю трудового життя;
 • Рентабельність інвестицій у персонал;
 • Методологія прикладного дослідження.