Павлоцький Володимир Якович

Павлоцький
Володимир Якович
ст. викладач

💡РІВЕНЬ НАУЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

📌Вища освіта

1989-1994 рр. Одеський державний економічний університет, спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз організацій».

Аспірантура: 1994-1997 рр. Одеський державний економічний університет, спеціальність 08.01.01 « Економічна теорія та історія економічної думки»

📌Досвід роботи – 26 років

📌Дисципліни

– Організація туристичних подорожей;

– Економіка туризму;

– Організація підприємницької діяльності в туризмі та ГРБ;

– Конкурентоспроможність підприємств у сфері туризму та ГРБ;

– Історія гостинності та туризму

📌Підвищення кваліфікації

Товариство з обмеженою відповідальністю «Селезньов тур», 02.10.2017 – 02.11.2017

📌Наукові інтереси

Конкурентоспроможність туристичних підприємств, Економіка туризму

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 56

📌Вибрані публікації

– Герасименко В.Г., Павлоцький В.Я. Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг // Регіональна економіка, №2 (60), 2011. – С. 157‑163.

– Павлоцький В. Я. Методика конкурентного аналізу регіональних туристичних ринків // Науковий вісник Чернівецького університету — 2012. — № 4. — С. 146–152.

– Павлоцький В. Я. Аналіз залежності рівня конкурентоспроможності туристичних підприємств від контрольованої ними ринкової частки // Економіка і управління. Науково‑практичний журнал НАПКБ — 2013. — № 5. — С. 24–30.

– Gerasimenko V. G., Pavlotskiy V. Y. Tourism competitiveness evaluation of the Ukraine’s regions // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць — Одеса: Одеський національний економічний університет. — 2014. — Вип. 4. — № 55. — С. 283–289.

– Павлоцький В. Я. Статистична оцінка кількісних індикаторів регіональних ринків організованого туризму // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць — Одеса: Одеський національний економічний університет. — 2017. — Вип. 1. — № 64. — С. 236–246.

– Герасименко В. Г. Податкове регулювання туристичного сектору України в контексті світового досвіду / В. Г. Герасименко, В. Я. Павлоцький // Перспективи розвитку туризму в Україні: зб. наук. праць Київського університету туризму, економіки і права — 2019. — Вип. 1.  — С. 222–244

📌Посилання на профіль

Google Scholar