Жердецька Лілія Вікторівна

Жердецька Лілія Вікторівна Завідувач кафедри д.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Одеський державний економічний університет, 2003, «Банківська справа»

📌Науковий ступінь

Доктор економічних наук, «Системний ризик банківського сектору економіки: теорія, оцінка та регулювання», 2019

📌Вчене звання

Доцент, 2014

📌Досвід роботи – 17 років

📌Дисципліни

Аналіз банківської діяльності

Ціноутворення в банківській діяльності

Управління системним ризиком банківського сектору економіки

Сучасні підходи до прийняття рішень у фінансовій та банківській сферах

Банківський ризик-менеджмент (PhD-курс)

📌Підвищення кваліфікації

VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship, Сертифікат № BG/VUZF/836-2021 «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції 19 квітня – 31 травня 2021, м. Софія, Болгарія

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Тенденції та новації регулювання фінансового сектору в Україні», 22 жовтня 2020 року (Національний Банк України, м. Київ) 

«Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики» 27-28 травня 2021 року (Національний Банк України, м. Київ) 

«Як швидко робити привабливі презентації», що проведено в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України», Краматорськ, 27-28 квітня, 2021 року

 

📌Наукові інтереси

Банківський ризик-менеджмент, системний ризик та макропруденційна політика

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 75

📌Вибрані публікації

1.    Жердецька Л. Концептуалізація сучасних теорій регулювання системного ризику банківського сектору економіки. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: Д.В. Завадська (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2020. – № 1-2(274-275). – С. 119-132. DOI: 10.32680/2409-9260-2020-1-2-274-275-119-132

2.    Жердецька Л. Цільове ціноутворення в банківському маркетингу: приклад українських банків. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 75-87. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19zlvpub.pdf

3.    Жердецька Л.В. Крах валют та інфляційні кризи: специфіка в Україні та оцінка взаємозв’язків / М.І. Звєряков, Л.В. Жердецька // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – № 1. –С. 130-138

4.    Zherdetska L. Stagflation substantiation as an indication of systemic crisis in the financial sector of the economy / Zherdetska L. // Technology audit and production reserves. – Issue 1. – 5 (39). – 2018. – pp. 30-36.

5.    Жердецька Л.В. Банківський та реальний сектори економіки України: оцінка взаємозв’язків та детермінант розвитку / Жердецька Л.В., Звєряков М.І. // Економіка України. – 10 (671) Жовтень 2017. – С. 31-48.

6.    Жердецька Л.В. Системний банківський ризик: причини та напрями регулювання: одноосібна монографія / Л.В. Жердецька. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2017. – 353

7.    Жердецька Л. Макропруденційна політика: світовий досвід та українська практика /Л. Жердецька // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М.І. Зверякова (голов. ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2016. – Вип. 1. – № 60. – С. 80-88.

📌Посилання на профіль

Google Scholar

ORCID ID: 0000-0001-5398-868X

Researcher

Web of Science