Павлоцький Володимир Якович

Павлоцький
Володимир Якович
ст. викладач

Посада: старший викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Освіта: 1989-1994 рр. Одеський державний економічний університет, спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз організацій»

Аспірантура: 1994-1997 рр. Одеський державний економічний університет, спеціальність 08.01.01 « Економічна теорія та історія економічної думки»

Основні роботи: 

– Герасименко В.Г., Павлоцький В.Я. Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг // Регіональна економіка, №2 (60), 2011. – С. 157163.

– Павлоцький В. Я. Методика конкурентного аналізу регіональних туристичних ринків // Науковий вісник Чернівецького університету — 2012. — № 4. — С. 146–152.

– Павлоцький В. Я. Аналіз залежності рівня конкурентоспроможності туристичних підприємств від контрольованої ними ринкової частки // Економіка і управління. Науковопрактичний журнал НАПКБ — 2013. — № 5. — С. 24–30.

– Gerasimenko V. G., Pavlotskiy V. Y. Tourism competitiveness evaluation of the Ukraine’s regions // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць — Одеса: Одеський національний економічний університет. — 2014. — Вип. 4. — № 55. — С. 283–289.

– Павлоцький В. Я. Статистична оцінка кількісних індикаторів регіональних ринків організованого туризму // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць — Одеса: Одеський національний економічний університет. — 2017. — Вип. 1. — № 64. — С. 236–246.

– Герасименко В. Г. Податкове регулювання туристичного сектору України в контексті світового досвіду / В. Г. Герасименко, В. Я. Павлоцький // Перспективи розвитку туризму в Україні: зб. наук. праць Київського університету туризму, економіки і права — 2019. — Вип. 1.  — С. 222–244

Додатково:

  1. Нездоймінов С. Г., Галасюк С. C., Павлоцький В. Я. Методичні вказівки до проходження виробничої практики та складання звіту для студентів IV курсу денної форми навчання напряму підготовки “Туризм” — Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016.– 56 с.
  2. Павлоцький В. Я. Герасименко В. Г., Галасюк С. C. Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни “Організація туристичних подорожей” для студентів II курсу всіх форм навчання напряму підготовки “Туризм” / В. Я. Павлоцький, , С. C. Галасюк. — Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016.– 48 с.