Захарченко Наталя Вячеславівна

Захарченко Наталя Вячеславівна д.е.н., професор

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Освіта

 •  Вища:

Міжрегіональна академія управління персоналом. Спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер бізнесу, 2003 рік).

 • 2006-2009 рр. – аспірантура (Одеський національний університет імені І.І, Мечникова, кафедра економіки та управління).

 📌Науковий ступінь

Доктор економічних наук (2019 р.), спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема: “Методологія управління розвитком високотехнологічних промислових підприємств”).

📌Вчене звання

Професор кафедри економіки, права та управління бізнесом (2023 р.)

 📌Трудова діяльність

 • 2011-2017 рр. – викладач кафедри економіки та моделювання ринкових відносин (перейменованої з 01.09.2018 у кафедру фінансів, банківської справи та страхування) Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 • 2017-2019 рр. – доцент кафедри економіки та моделювання ринкових відносин (перейменованої з 01.09.2018 у кафедру фінансів, банківської справи та страхування) Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 • 2019-2021 рр. – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 • З вересня 2021 року по теп. час – професор кафедриекономіки, права та управління бізнесом Одеського національного економічного університету.

📌Дисципліни, які викладаються

 • Дизайн-мислення у бізнесі
 • Інфраструктура підтримки та розвитку підприємництва
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Управління підприємницькими ризиками
 • Організація бізнесу в різних сферах діяльності

 📌Підвищення кваліфікації

Наказ № 2743-18 від 11.11.2019 р. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

 📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 • Участь у очно-дистанційному семінарі для викладачів «Концепція Індустрії 4.0 в освіті менеджерів та економістів: теорія та практика», який проводився партнером консорціуму проєкту компанією FESTO 25-26 вересня 2020р. в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова із додатковою дистанційною роботою до 17 жовтня 2020 р. загальним обсягом 30 годин на виконання проекту Erasmus+ 609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP “Посилення ролі ЗВО у сприянні трансформації промисловості в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні” (HEIn4). Сертифікат № 20-LP121/C-0114.
 • Економічний університет у Вроцлаві, Університет Третього Віку у Громадці. Участь у тематичних мастер-класах та заняттях на період з 01.01.2020 – 31.07.2020. Сертифікат № 45/2020 від 31.07.2020. м. Громадка. Загальна кількість годин – 180.
 • Активна участь в міжнародних проектах, науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах.

 

 📌Сфера наукових інтересів

Високі технології, інновації, лідерство, креативне управління, дизайн-мислення, бізнес-тренінги, консультації у сфері фінансової та бізнес-грамотності.

 📌Наукові праці

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних робіт.

 1. Natalia Zakharchenko. Оцінка рівня високотехнологічного розвитку виробничого підприємства. Економічний вісник університету, 2015. Т1. Вип. 26. С 73-80.
 2. Наталя Вячеславівна Захарченко, Наталья Вячеславовна Захарченко. Обґрунтування стратегічних інноваційно-інвестиційних рішень в управлінні високотехнологічним виробництвом. Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2017.
 3. Natalia V Zakharchenko, Eduard A Kuznietsov. The Formation of the National Innovation System as the Basis of Innovative-Investment Development in Ukraine, 2017. №10. С. 139-143.
 4. Natalia Maslii, Natalia Zakharchenko, Viktoriia Butenko, Oksana Savastieieva, Tetiana Butenko, Liudmyla Shyriaieva. Modern technologies of detection and prevention of corruption in emerging information society. Problems and Perspectives in Management, 2018. Т16,№1. С. 58-67.

 

 📌Науково-дослідний профіль:

 Orcid

 Google Scholar 

Web of Science

Scopus

Researcher