Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Освітньо-професійна програма 

МАРКЕТИНГ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Цикл професійної підготовки

Вступ до фаху Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні основи партнерських відносин в маркетингу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Контактні аудиторії в маркетингу  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетингова політика розподілу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетингове ціноутворення Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетингові комунікації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Поведінка споживачів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Самоменеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія і практика маркетингу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

2 рік навчання

Екологічний маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Закупівельна логістика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія та культура України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Логістика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетингова товарна політика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сегментація та позиціонування на ринку  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Складська логістика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегії ділових переговорів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тарифна політика в логістиці  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Практична підготовка

Навчально-економічна практика (Тренінг)  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Атестація

Атестаційний екзамен Робоча програма екзамену Методичні рекомендації випускової кафедри