Андрейченко Андрій Вадимович

Андрейченко Андрій Вадимович д.е.н., професор, завідувач кафедри

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Освіта

  • Вища:

– Одеський державний економічний університет, фінансово-економічний факультет. Спеціальність «Фінанси та кредит», кваліфікація – економіст, 2002 рік).

– Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, економіко-правовий факультет. Спеціальність «Правознавство», кваліфікація – магістр права, 2013 рік).

  • 2002-2006 рр. – аспірантура (Одеський державний економічний університет, кафедра організації планування та регулювання економіки). 

📌Науковий ступінь

Доктор економічних наук (2019 р.), спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (тема: «Науково-економічне забезпечення розвитку безвідходного виробництва в аграрному секторі»).

📌Вчене звання

Професор кафедри менеджменту та інновацій (2021 р.)

📌Трудова діяльність 

  • 2004-2010 рр. – викладач кафедри організації, планування та регулювання економіки (перейменованої 02.2007 у кафедру економіки та управління національним господарством) Одеського державного економічного університету;
  • 2010-2020 рр. – доцент кафедри економіки та управління (перейменованої 09.2018 у кафедру менеджменту та інновацій) Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
  • 2020-2021 рр. – професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
  • З лютого 2021 року по теп. час – зав. кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеського національного економічного університету.

📌Дисципліни, які викладаються

  • Управління проєктами
  • Управління науковими проєктами та інтелектуальна власність
  • Методологія наукових досліджень
  • Державне регулювання економіки

📌Підвищення кваліфікації

1. Одеський державний аграрний університет з 17.10.2022 р. до 09.12.2022 р. Довідка 02-157 від 12.12.2022 р. 180 годин (6 кредитів ECTS).

2. Навчання за програмою підвищення кваліфікації “Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти” (з 25.07-19.08.2022 року). 60 годин (2 кредити ECTS). Сертифікат за базовим рівнем №GDTfE-01-05088 (30 годин – 1 кредит ECTS). Сертифікат за середнім рівнем №GDTfE-01-С-00082 (15 годин – 0,5 кредити ECTS). Сертифікат за поглибленим рівнем №GDTfE-01-П-00506 (15 годин – 0,5 кредити ECTS).

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

1. Тренінг для керівників експертних груп (24.05.2023 р.) (30 годин – 1 кредит ECTS).
2. Онлайн-тренінг: Експерт з акредитації освітніх програм (06.10.2019 р.)
3. Участь у проєкті “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні – COOPERA”, що реалізується в рамках Erasmus+ (2021-2024 р.).
4. Участь у Програмі Британської Ради в Україні щодо розвитку лідерського потенціалу університетів України (2017-2018 рр.).
5.  Участь у проєкті TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES “Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging” (ELITE)):
– червень 2015 р. – участь у Літній академії лідерства, що відбулася в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова;
– вересень 2015 р. – участь у Літній школі лідерства, що відбулася в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка;
–  18 – 22 травня 2015 р. навчальний візит до Естонської Бізнес Школи (м. Таллінн, Естонія);
– 06 – 10 квітня 2015 р. навчальний візит до Університету Тампере (м. Тампере, Фінляндія).
6. Навчання в аспірантурі Університету Генуї (м. Генуя, Італія) та Коїмбрському університеті (м. Коімбра, Португалія) (2003-2004 рр.) TEMPUS-TACIS project «RESEAU DE MOBILITES «EUROPE – MER NOIRE» M-JEP-21224-2000.
7.  Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації (2021 р.).
8. Активна участь в міжнародних проєктах, науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах.

 

📌Наукові праці

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт.

Основні:

– Андрейченко А. В. Науково-економічні основи розвитку безвідходного агропромислового виробництва : монографія. Одеса : Фенікс, 2018. 362 с.
– Andreichenko A., Andreichenko S., Smentyna N. Ensuring biosphere balance in the context of agricultural waste management.  Philosophy and Cosmology. 2021.Vol. 26. P. 46-61. URL: http://ispcjournal.org/26-4/ (Web of Science)
– Андрейченко А.., Андрейченко С., Гарафонова О., Маргасова В., Балла І. Трансформація національних економіко-правових процесів на основі патентної охорони біотехнологічних винаходів. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2020.  Вип. 1 (32). С. 444-452. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200639  (Web of Science)
– Андрейченко А. В. Реалізація концепції сталого розвитку в умовах впровадження безвідходного агровиробництва. Державна політика сталого розвитку України: базові засади (матеріали підготовки до Парламентських слухань 2021). Київ, 2022. 116 с. (С. 8-12). URL: https://komprompol.rada.gov.ua/uploads/documents/31152.pdf
– Андрейченко А. В., Сментина Н.В. Державна політика у сфері розвитку безвідходного агровиробництва. Приазовський економічний вісник.  2020.  № 2 (19). C. 23-28. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-19 (Категорія «Б»)
– Андрейченко А. В. Конкурентоспроможність суб’єктів господарювання безвідходного агровиробництва України: аналіз та перспективи. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Т. 19. Вип. 2 (45). С. 87-98. URL: http://rinek.onu.edu.ua/article/view/201423 (Категорія «Б»)
– Андрейченко А. В. Забезпечення розвитку безвідходного виробництва в аграрному секторі економіки: теоретико-методологічне обґрунтування. Академічний огляд. 2020. № 1 (52). С. 38-49. URL: https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2020/1/5.pdf (Категорія «Б»)

📌Сфера наукових інтересів

державне регулювання економіки, безвідходне агропромислове виробництво, економічна кон’юнктура, національна безпека, проєктний менеджмент, лідерство. 

📌Науково-дослідний профіль

Orcid

Google Scholar

Researcher 

Web of Science