Антонюк Олена Іллівна

Антонюк Олена Іллівна викладач

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Освіта

1996-2001 – Вища -магістр економіки (Одеський державний економічний університет, факультет банківської срави. Спеціальність «фінанси та кредит», кваліфікаціяекономіст, 2001 рік).
2018-2022 рр. – аспірантура (Одеський державний економічнийуніверситет, кафедра банківської справи).
2019-2022 рр. – вища – бакалавр психології (Одеський національнийекономічний університет, галузь знань «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність Психологія).
2022 р. Вступила на Педагогічний факультет Національного педагогічного університету імені  М. П. Драгоманова, за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

📌Науковий ступінь

Закінчила 4 курс аспірантури, пройшла малий захист, наукова робота готова до основного захисту в 2022 році.

📌Вчене звання

Аспірантка 4 курсу (Одеський державний економічний університет, кафедра банківської справи).

📌Трудова діяльність

2001-2004 рр. економіст Управління національного банку України в Одеській області
2004-2005 рр. – економіст АКБ «Імексбанк»
2005-2008 рр. – заступник начальника відділення АТ «Укрсиббанк»
2008-2016 рр. – начальник відділення АТ «Укрсиббанк»
2016-2018 рр. – заступник директора ТОВ «Котовський асфальтобетонний завод»
2018-2019 рр.- викладач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету.
З вересня 2022 рр. – викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, викладач кафедри іноземних мов.

📌Дисципліни, які викладаються:

  • Основи коучингу
  • навчання в стилі коучинг
  • бізнес консультування та коучинг
  • тренінг для бізнестренерів
  • педагогіка
  • педагогічна психологія
  • психологія впливу
  • психологія управління
  • управління кар’єрою в освіті.

📌Підвищення кваліфікації

2021-2022 рр. курс навчання в «The Coaching Mastery Academy WPG» . Attended and completed the Modules I – II of Art of Coach Technologies Program. The program comprised of 155 Accredited Coach Training Program (ACTP ICF) and includes 6 hours of group Mentoring and 4 hours of individual Mentoring (в обсязі 155 годин або 5 кредитів ECTS).
2021-2022 рр. курс навчання в «The Coaching Mastery Academy WPG». Attended and completed the Program «Business and team coaching» (в обсязі 36 годин або 1 кредит ECTS).
2021 р. курс навчання в  «The Coaching Mastery Academy WPG». Attended and completed the Program «Transformation coaching» (в обсязі 36 годин або 1 кредит ECTS).
2022р.  успішно пройшла сертифікацію та здобула статус Associate Certified Coach (ACC)  ICF ( International Coaching Federation).

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Активна участь в науково-практичних та науково-методичнихконференціях:

Macroprudential policy under corona-crisis: Ukrainian experience». International Scientific Conference “Development through Research and innovation – 2020” Ist Edition. Кишенев. – 2020.
Антонюк О. Цифрова економіка та її вплив на розвиток фінансового ринку України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки». Одеса.- 28 березня 2019 року.
Антонюк О. Транспарентність Національного банку України. IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings. Литва – 29 березня 2019 року.
Антонюк О. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики центрального банку та його вплив на економічні процеси. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Фінансово-кредитна система: проблеми та інновації”. 11-12 квітня 2019 року.
Антонюк О. Вплив цифрових валют на фінансову стабільність». Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки. Одеса, 13-14 червня 2019 року.
Антонюк О. RegTech у використанні інструментів макропруденційної політики. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Геолокаційні аспекти інноваційного розвитку економіки». ОНЕУ, 26.03.2020 року.
Антонюк О. Цілі та інструментарій макропруденційної політики центральних банків. V Міжнародна науково- практична Інтернет-конференція «Цифрова трансформація фінансового сектора економіки». 17.04.2020 року.
Антонюк О. Макропруденційна політика центрального банку в умовах «Коронакризи». Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи». Полтава. 22 жовтня 2020 року.
«Макропруденційне регулювання у забезпеченні стабільності розвитку банківського бізнесу». Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації: матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 15-16 квіт. 2021 р.) / за ред. д-ра екон. наук, доц.Д. В. Завадської. Одеса: ОНЕУ, 2021. 450 с. – C. 58-60

Активна участь в семінарах, тренінгах, вебінарах:

Семінар Національного банку України за темою «Оцінка ризиків діяльності  банків та небанківських фінансових установ», 21-22 жовтня 2022 року.
2018 р. тренінг «Управління часом та делегування», BogushTime company(в обсязі 116 годин або 0,5 кредитів ECTS).
2019 р. тренінг  Business Trainer, университет Синергия «Тренинг БизнесТренеров» (в обсязі 40 годин або 1,5 кредитів ECTS).
2019 р. тренінг методології GTD, GTD Ukraine (в обсязі 16 годин або 0,5 кредитів ECTS).

📌Сфера наукових інтересів

Психологія, педагогіка, коучинг, коучинг в освіті, мотивація навчання, бізнес-освіта, бізнес-тренінги, макропруденційна політика.

📌Наукові праці

Автор понад 15 наукових робіт.

Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням.

📌Науково-дослідний профіль:

Orcid: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4363-3273

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=ol9nfAQAAAAJ