Артюх Оксана Валентинівна

Артюх
Оксана Валентинівна
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Міжрегіональна Академія управління персоналом, диплом КВ № 28499393 від 15.05.2006 р.,спеціальність «Облік і аудит»

📌Науковий ступінь

Доктор економічних наук, диплом доктора наук ДД, № 009304, 16.12.2019 р.

Тема докторської дисертації: «Податковий аудит у системі фінансового контролю: теорія, методологія та організація».

📌Вчене звання

Доцент, атестат доцента 12ДЦ №036795.

📌Досвід роботи

Основне місце роботи: Одеський національний економічний університет з 2011 року.

📌Дисципліни

Бухгалтерський облік

Облік і аудит

Облік та звітність у системі оподаткування

Державний фінансовий контроль

📌Підвищення кваліфікації

Стажування у LLC «CONSILIUM», Warsaw, Poland. Програма стажування: Organization of European Education, Scientific Projects and Publication Activity’ and your invitation/Організація європейської освіти, наукових проектів та публікаційної діяльності. Період стажування: з 31.08.2020 по 30.09.2020 р.

📌Напрями наукових досліджень

Оподаткування, контроль, аудит, облікові підсистеми.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – понад 180.

📌Публікації останніх років

  1. Artiukh O., Zamkova N., Bondarenko V., Pchelianska G., Murenko T. Implementation of Marketing Audit into the Sphere of Electronic Entrepreneurshi. International Journal of Management. Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 1773-1780.
  2. Артюх О. В., Кузіна Р. В., Яковенко О. М. Оцінювання ефектів впливу контрольних чинників на бізнес: податкова сфера. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.. Том 31 (70). № 5, 2020. С. 92-98.
  3. Артюх О. В., Яковенко О. М., Муренко Т. О. Ідентифікація та оцінка ризиків у сфері податкового аудиту: питання методичного забезпечення. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. №2 (19). С. 233-239.
  4. Artiukh O., Dobrunik Т., Murenko Т., Horbach L., Soroka L. Accounting support for making management decisions to overcome and prevent the consequences of emergency situations. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2019. Volume 23, Issue 6, 2019. Р. 1-6.
  5. Артюх О. В., Хетагурова Н. О. Методологічні засади внутрішнього контролю у світлі міжнародних та національних вимог. Міжнародні стандарти фінансової звітності – теоретичні засади та практика впровадження в Україні: монографія / за ред. Н. О. Лоханової. Харків: «Діса плюс», 2019. С. 61-71.
  6. Артюх О. В. Податкові ризики в системі управління суб’єктів господарювання: визначення та систематизація. Облік і оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / за ред. Р. В. Кузіної. Харків : «Діса плюс», 2019. С. 144−174.
  7. Артюх О. В. Ефективність планових документальних перевірок ДФС України : проблемні аспекти. Облік і оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / за ред. Р. В. Кузіної. Харків: «Діса плюс», 2019. С. 174−184.
  8. Артюх О. В., Добрунік Т. П. Експертне оцінювання ефективності планових документальних перевірок. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2019. № 3(266). С. 36-51.
  9. Artiukh O., Murenko Т. Standardization of tax audit in the conditions of changing the control paradigm. East European Science Journal. Warsaw, Poland. 2018. № 9 (37), part 4. Р. 36−49.
  10. Артюх О. В. Податковий аудит у системі фінансового контролю: Монографія. Одеса: ВД «Гельветика», 2018. 412 с.

📌Посилання на профіль

Google Scholar