Балута Тетяна Павлівна

Балута Тетяна Павлівна
к. політ. н., старший викладач

 

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта:

Одеський державний економічний університет, 2002 за спеціальністю «Економіка підприємства»

📌Науковий ступінь:

Кандидат політичних наук, спеціальність 23.00.02 – Політичні інститути і процеси, тема дослідження «Групи інтересів в політичному процесі сучасної України», 2010 рік

📌Досвід роботи:

З 2006 р. – викладач кафедри політології ОДЕУ

З 2011 р. – старший викладач кафедри філософії, історії та політології ОНЕУ

📌Дисципліни:

Економічна соціологія

Політологія та економічна соціологія

Соціологія

📌Підвищення кваліфікації:

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, довідка про стажування №02-01-2343, програма стажування «Соціологія», дата видачі – 10.11.2017 р., кількість навчальних кредитів – 3,6 (108 годин).

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки:

Конференції

Конференції національного і міжнародного рівня. Кафедральні та міжкафедральні наукові та методичні семінари

📌Наукові інтереси:

Політичні дослідження зовнішньоекономічної діяльності держави і міжнародного політичного процесу; політичні процеси і явища; сучасний розвиток українського суспільства і освіти під впливом євроінтеграції; формування політичної культури молоді в сучасних політичних реаліях; інформаційні технології в сучасному політичному процесі; ІКТ як медіатори освітнього процесу

📌Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт: близько 100

📌Вибрані публікації

  1. Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства: Колективна монографія / кол. авт., відп. ред. М. Ф. Шмиголь. Київ, 2018. 326 с.
  2. Glovatskaya Y., Baluta T. Political science: summary of lectures on discipline «political science and economic sociology» for students of the I year of the full-time form of study on speciality «International economic relations», learning in English. Odessa: ONEU, 2019. – 137 p.
  3. Балута Т.П. Пріоритети інформаційних технологій в вищій освіті. Гілея: науковий вісник. К.: «Видавництво «Гілея», 2019. Вип.141(№2). Ч. 2. Філософські науки. С.7-9.
  4. Балута Т.П. Інформатизація як фактор конструювання сучасного українського суспільства. Гілея: науковий вісник. К.: «Видавництво «Гілея», 2019. Вип.144(№5). Ч.2. Філософські науки.
  5. Балута Т.П. Інформаційні системи у сучасній освіті: приклад розвинутих країн. Гілея: науковий вісник. К.: «Видавництво «Гілея», 2020. Вип.155(№5). Ч.2. Філософські науки.

📌Науково-дослідний профіль:

https://orcid.org/0000-0003-3278-6426

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Q83J4A8AAAAJ&hl=uk

https://publons.com/researcher/2442585/tanya-baluta/