Бедрадіна Ганна Костянтинівна

Бедрадіна Ганна Костянтинівна к.е.н., доцент 

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Одеський інститут народного господарства, 1993 р., за спеціальністю «Економіка та соціологія праці» з присвоєнням кваліфікацію економіст

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук.

Тема дисертації: «Теоретико-методичне обґрунтування заходів щодо підвищення якості послуг туристичних підприємств», 2018 р.

📌Вчене звання

Доцент, 2020 р.

📌Досвід роботи – 10 років

📌Дисципліни

– Організація транспортних послуг,

– Управління якістю туристичних послуг,

– Інноваційна діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу,

– Інноваційна діяльність підприємств туризму,

– Туроперейтинг

📌Наукові інтереси

Якість туристичних послуг, Інноваційна діяльність підприємств туристичної сфери

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 80

📌Вибрані публікації

  1. Bedradina G., Nezdoyminov S. Measuring the Quality of the Tourism Product in the Tour Operator Business, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 15, No. 2, 2019, 81- 93. (Scopus, Web of Science) Режимдоступу: http://www.mnje.com/en/vol-15-no-2
  2. Ganna Bedradina, Sergii Nezdoyminov, Andrii Ivanov (2019). Digital Technology in the Management of Quality Service in Tourism Business. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Volume-9, Issue-1, pp.1865-1869. (Scopus) Режим доступу: http://www.ijeat.org/download/volume-9-issue-1/
  3. Бедрадіна Г.К. Заходи забезпечення управління якістю послуг туристичних підприємств / Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Випуск 22. ‒ С. 259–263. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-22-2018
  4. Г.К. Бедрадіна С.Г.Нездоймінов Д.М.Самойленко Науково-теоретичні аспекти маркетингового аналізу у сфері готельного господарства/Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 6 (17). – С. 284–288. Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/52.pdf 
  1. Бедрадіна Г.К. Нездоймінов С.Г. Науково-методичні основи оцінювання якості туристичних послуг/Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць.- 2018. – №3 (67). – С. 63-72.
  2. Бедрадіна Г.К.Методика SERVICEQUALITY в оцінюванні якості готельних послуг/ Приазовський економічний вісник ‒ 2019. ‒ №5 (16) ‒ С. 113-118. Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-16
  3. Бедрадіна Г.К., Кузьмічова К.А. Методи оцінювання якості обслуговування на підприємствах ресторанного бізнесу/ Науковий журнал «Причорноморські економічні студії».-2020.-№55 Ч.1.-С.78-83

📌Посилання на профіль

Scopus ID : 57209497220 ()

ORCID ID

Google Scholar id : JOLmhxQAAAAJ  

Web of Science