Бланарь Олег Петрович

Бланарь Олег Петрович старший викладач

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Дата народження – 1968 рік

Посада – старший викладач

Навчання – Одеський державний економічний університет, обліково-економічний факультет в 1994р.

Трудова діяльність –

Державний інноваційний фонд України в 1995р.

З 1996р викладач кафедри аналіза господарської діяльностів ОНЕУ,

1998 році – аспірантура , Тема дисертації: «Аналіз формування потенціалу відновлення підприємства».

Викладає курси – «Економічний аналіз» , «Фінансовий аналіз», «Організація та методика економічного аналіза».

Наукові інтереси – Потенціал економічних систем та інноваційна діяльність підприємств.

Стажування – ОНАХТ кафедра «Обліку та аудиту» 2011-2012 н.р. 1.12.-31.12.2011р.

Монографії 

Сучасний економічний аналіз діяльності господарюючих суб’єктів/ За редакцією к.е.н., проф. О.П. Крижанівської, проф.. А.В. Сосновського. – Одеса:, 2008. – 232с. Розділ 1.1.3.

Сучасні проблемі розвитку економічного аналізу як інструменту ефективності діяльності/ за редакцією к.е.н., доц. Н.А.Волкової, Одеса.; 2012. – 236с. розділ 1.2

Статті –

Теоретичні аспекти діагностики інноваційного потенціалу підприємства. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 1(10): Економічні науки. – Чернівці, 2008. – 501 с.

Інноваційний потенціал як результат стратегічного управління підприємством. Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 30/ Одес. держ. ун-т; Ред. кол.: проф. Звєряков М.І., проф. Ковальов А.І., проф. Буркінський Б.В., проф. Валуєв Б.І., проф. Редькін О.С. та ін. – Одеса: ОДЕУ, 2008 – 430 с.

Використання матричних методів аналізу в оцінці інноваційного потенціалу підприємств. Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. Вип. 4/ Тернопіль: ТНЕУ, 2009 – 377 с.