Черкашина Тетяна Володимирівна

Черкашина
Тетяна Володимирівна
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта 

Миколаївський сільськогосподарський інститут, 1997, спеціальність «аграрний менеджмент»

📌Науковий ступінь 

Кандидат економічних наук, тема дисертації «Резерви підвищення економічної ефективності виробництва ставової риби у рибогосподарствах Півдня України», 2002

📌Вчене звання 

Доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, 2016

📌Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 2011 року. Практичний досвід роботи бухгалтера 8,5 років і 2 роки практичної роботи економістом.

📌Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік у бюджетних установах».

📌Підвищення кваліфікації 

Стажування з 07. 04. 2016 р. по 07. 05. 2016 р. на підприємстві ПП «Амадеус Юг» м. Одеса Довідка № від 07.05.2016 р.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

  1. Центр сучасних освітніх технологій ОНЕУ. «Medoc: мій електронний документ» Сертифікат №ОНЕУ/0024 від 03.03.2017
  2. Національний банк України, Одеса. Тренінг «Регулювання фінансової системи та cashless економіка» у рамках проекту «Дні фінансової обізнаності». Сертифікат № б/н від 22.09.2017 р.
  3. Палата Аудиторів, Одеса. Конференція «Доступ до професії аудитора: компетенції та постійне удосконалення», в результаті отримане свідоцтво №б/н від 19.10.2017 р.

📌Наукові інтереси:

Облік та контроль, облік і аудит у бюджетних установах, Національні та міжнародні стандарти державного сектору, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 30

📌Вибрані публікації 

  1. Черкашина Т.В. Формування облікової політики у бюджетних установах: проблеми та їх вирішення / Т.В. Черкашина // Науковий вісник Херсонського державного університету: Зб. наук. пр. – Херсон, 2015. – Вип.11 (2015). – С. 157-160. – фахове видання
  2. Черкашина Т.В. Амортизація і знос: особливості нарахування у бюджетних установах / Т.В. Черкашина // Глобальні та національні проблеми економіки: Електроне наукове фахове видання – Миколаїв, 2015. Вип.6. – С. 906-909 – фахове видання
  3. Черкашина Т.В. Організація облікової політики у бюджетних установах за новими стандартами державного сектору / Т.В. Черкашина // Економічні науки: Зб. наук. пр. Серія: Облік і фінанси. – Луцьк, 2015. Вип. 12 (45), Ч. 2. – С. 261 – 270 – фахове видання
  4. Черкашина Т.В. Методологічний супровід застосування НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» / Т.В. Черкашина, Є.В. Слуцький // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Черніг.нац.технолог.ун-т. – Чернігів: 2015. – № 4. – С. 402 – 405. – фахове видання
  5. Черкашина Т.В. Нефінансові активи: оцінка і класифікація у державному секторі / Т.В. Черкашина // Причорноморські економічні студії: наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса: 2017, Вип. 23. – С. 201 – 206– фахове видання
  6. Черкашина Т.В. Облік запасів за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку для державного сектору/ Т.В. Черкашина, А.Д. Черкашина // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: наук.-практ. журнал / ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» – Дніпро: 2018, Вип. 6 (17). – С. 760 – 765– фахове видання