Чусова Ольга Миколаївна

Чусова Ольга Миколаївна доктор філософії у галузі педагогіки (PhD), старший викладач

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Освіта:

– Балтське педагогічне училище, вчитель початкових класів (1993-1997);

– Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (1999), спеціальність «Практична психологія», кваліфікація – практичний психолог у закладах освіти;

– Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» (2010-2012), магістратура за спеціальністю «Управління навчальним закладом», кваліфікація – керівник підприємства, установи та організації (у сфері виробництва та виробничого навчання).

📌Науковий ступінь:

кандидат педагогічних наук (2017), спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка (тема: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки»).

📌Вчене звання

📌Трудова діяльність:

– 2000-2016 рр. – викладач психології ВНКЗ «Балтське педагогічне училище»;

– 2016-2020 рр. – старший викладач кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

– 2020-2021 рр. – старший викладач кафедри педагогічних технологій початкової освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

– 2021-2022 рр. – старший викладач кафедри психології та соціальної роботи національного університету «Одеська політехніка»; 

– з 2023 р. – старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету.

📌Дисципліни, які викладаються: 

Психологія спілкування

Психологічні методи підбору конкурентноспроможного персоналу

Психологія медіакомунікацій

📌Сфера наукових інтересів

девіантологія, саморегуляція особистості, соціальна психологія, вікова психологія, використання інноваційних технологій підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери.

📌Підвищення кваліфікації: 

 1. Стажування за програмою «Педагогіка вищої школи», ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», довідка про стажування № 1531/07 від 06.07.2018 р. (108 год.);
 2. Міжнародне стажування за програмою  «Новітні та інноваційні методи викладання», Економічний університет (м.Краків), сертифікат № NR 2337/ MSAP / 2020  від 29.05.2020 р. (120 год.);
 3. II Марафон інклюзивних практик «Інклюзивна спільнота: тут і зараз» (Грузія), ГО «Inclusive Practices» та IACD GLOBAL, сертифікат від 15.11.2020 р. (57 год.);                                                                                                 
 4. Корпоративне навчання «Державна реєстрація права власності на  науковий твір (авторське свідоцтво)», Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери, сертифікат № 32/1-0031/2021 від 28.04.2021 (10 год.);
 5. Корпоративне навчання «Використання хмарно орієнтованого навчального середовища офіс 365 І-етап», Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери, сертифікат № 32/1 СП-0048/2021 від 29.04.2021 (10 год.);
 6. Корпоративне навчання «Цифрові профілі вченого», Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери, сертифікат № 32/1 СП-0105/2021 від 10.06.2021 (10 год.);
 7. Корпоративне навчання «Інструменти наукометричних баз даних», Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери, сертифікат № 32/1 СП-0111/2021 від 22.06.2021 (10 год.);
 8. Корпоративне навчання «Сучасна онлайн-комунікація (культура віртуального спілкування», Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери, сертифікат № 32/1 СП-0117/2021 від 29.06.2021 (10 год.);
 9. Вебінар «Цифрова освіта або життя онлайн наших дітей: лайфаки для батьків та педагогів», ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти», сертифікат № С2021-1755 від 23.11.2021 р. (3 год.);
 10. Семінар «Психологічні методи для вирішення конфліктів», ГО «Центр трансперсональної психології», сертифікат від 24.11.2021 р. (2 год.);
 11. Міжнародне підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії в країнах Європейського союзу та Україні», Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF, сертифікат № 95601 від 21.02.2022 р. (45 год.);
 12. Підвищення кваліфікації за темою «Психологічна підтримка особистості в умовах війни», ДЗВО «Університет менеджменту освіти», сертифікат № 1062/22Д від 06.04.2022 р. (3 год.);
 13. Онлайн-семінар «Цифрові інструменти GOOGLE для вищої освіти», ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат № ЦІВО-2111 від 23.06.2022 р. (2 год.);
 14. Онлайн-тренінг «Коли світ на межі змін: стратегії адаптації», Тренінговий центр «GoCamp», сертифікат № GC_3723 від 24.09.2022 р. (20 год.).

📌Наукові публікації: 

Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць, у тому числі колективних монографій, навчальних посібників та навчально-методичних розробок. Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням.

📌Науково-дослідний профіль: 

Orcid ID   

Google.Scholar 

Web of Science

eONEUIK