Даниліна Світлана Олексіївна

Даниліна Світлана Олексіївна
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності за останні 5 років

📌Вища освіта

Одеський державний економічний університет, 2005 р., за спеціальністю «Економічна теорія» з присвоєнням кваліфікації економіст

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук.

Тема дисертації: «Форми нагромадження капіталу та їх особливості в перехідній економіці», 2012 р.

📌Вчене звання 

Доцент, 2015 р.

📌Досвід роботи – 15 років

2005 – 2011 рр. – ОДЕУ, кафедра загальної економічної теорії, викладач

2011 – 2014 рр. – ОНЕУ, кафедра загальної економічної теорії, старший викладач

з 2013 р. – ОНЕУ, вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01

📌Дисципліни

– Загальна економічна теорія,

– Мікроекономіка,

– Макроекономіка,

– Сучасні проблеми економічної теорії,

– Макроекономічні проблеми економіки в умовах реіндустріалізації,

– Вступ до фаху

📌Підвищення кваліфікації

– Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2016,

– Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра (Болгарія), 2017

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

– Erasmus+ Staff Mobility – D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, 2016

– Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: ІV Міжнар. Шумпетерівської конф., 3-4 жовтня 2018 р., Чернівці.

– Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку: ІІ Міжн. наук.-практ. конф., 30-31 травня 2019 р., Умань.

– Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: V Міжн. наук.-практ. конф., 23-25 травня 2019 р., Львів.

– Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: IV Наук.-практ. конф., 30-31 березня 2020 р., Дніпро.

– Модернизация экономики: современные реалии, прогнозные сценарии и перспективы развития: ІІ Междун. научн.-практ. конф., 28 апреля 2020 р., Херсон.

– Цифрова трансформація фінансового сектора економіки: V Міжн. наук.-практ. конф., 9-10 квітня 2020 р., Одеса.

– Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: VII Міжн. наук.-практ. конф., 25-26 вересня 2020 р., Одеса

📌Наукові інтереси

Нагромадження капіталу, концентрація та централізація виробництва, МsА, ринок похідних цінних паперів

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

Авторка понад 90 наукових та науково-методичних праць, у тому числі колективних монографій, співавтор навчальних посібників та навчально-методичних розробок

📌Вибрані публікації 

  1. Даниліна С.О. Тенденції розвитку світового та вітчизняного ринків похідних фінансових інструментів / С.О. Даниліна // Innovations in Science and Education: Challenges of our time. 2 Issue. – London: IASHE, 2017.
  2. Даниліна С.О. Особливості ринку M&A в Україні [Електронний ресурс] / С.О. Даниліна // Електронне наукове фахове видання «Приазовський економічний вісник». – 2018. – № 1(06). – С. 9-14. – Режим доступу до журналу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-1-06
  3. Даниліна С.О. Аналіз динаміки ВВП України / С.О. Даниліна // Науковий вісник ОНЕУ. – 2019. – № 9-10. – С.10-21.
  4. Даниліна С.О. Показники концентрації виробництва і капіталу в сучасних умовах / С.О. Даниліна // Інфраструктура ринку. – 2020. – № 41. – С. 3-9.
  5. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Kornieiev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 715 p. / Даниліна С.О. 2.13. Оцінювання рівня концентрації та монополізації економіки в сучасних умовах. – С. 263-272.
  6. Даниліна С.О. Фінансово-економічні наслідки пандемії для світової туристичної галузі / С.О. Даниліна, Г.М. Коцюрубенко, О.В. Шикіна // Причорноморські економічні студії. – 2020. – № 52, Ч. 1. – С. 29–34.

📌Посилання на профіль 

Researcher ID : В-1588-2015

ORCID ID : 0000-0003-2814-6434

Google Scholar ID : NcZpiIAAAAJ