Давиденко Ірина Володимирівна

Давиденко Ірина Володимирівна
к.е.н., доцент, зав. кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада: к.е.н., доцент, зав. кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Освіта: 1996-2001 рр. Одеський державний економічний університет, спеціальність «Економіка підприємства»

Аспірантура: 2001-2004 рр. Одеський державний економічний університет, спеціальність 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економіки»

Тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рекреаційної системи регіону» (захищена в 2006 році)

Основні роботи:

– Семенов В.Ф., Мозгальова В.М., Давиденко І.В. Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону // Регіональна економіка, №3 (41), 2006. – С. 78-89.

– Давиденко І.В. Сучасні напрями стратегічного управління туристичним підприємством // Економічні студії. Науково-практичний журнал. – Львів: Львівська економічна фундація, 2017.- №2 (15) – С. 23-27.

– Давиденко І.В. Культурний туризм як сучасний напрямок використання та збереження історико-культурної спадщини Одеського регіону // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Випуск 2 (08). – Частина  2. – С. 49 – 53.

– Давиденко І.В. Туристичні кластери як напрям регулювання туристичного бізнесу // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. – Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2018. – Випуск 28. Ч. 1. – С. 68-72.

Додатково:

  1. Давиденко І.В. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Управління туристичним підприємством» для студентів 1 курсу магістратури всіх форм навчання спеціальності «Туризм». – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2019. – 23 с.
  2. Давиденко І.В., Шикіна О.В. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Туристичні ресурси України» для студентів І курсу всіх форм навчання спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 26 с.

В рамках міжнародної співпраці в 2013 році прийняла участь в тренінгах на тему: «Leading and Managing Change in Higher Education» в рамках участі в проекті «TEMPUS La MANCHE», Політехнічний інститут м. Браганса, Португалія (21-26 жовтня 2013 р.).

В 2015-2016 роках приймала участь у грантовому міжнародному проекті «Економіка ЄС та взаємовідносини ЄС – Україна» в рамках співпраці з фондом Еразмус + Жан Моне.