Деркач Юлія Борисівна

Деркач Юлія Борисівна к.е.н., ст. викладач

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта:

ОДЕУ, 1999, «Фінанси та кредит»

📌Науковий ступінь:

К.е.н, «Механізм валютного регулювання та контролю в банківських установах», 2016 р.

📌Вчене звання:

Доцент, 09.02.2021

📌Досвід роботи – 10 років

📌Дисципліни:

«Банківські операції», «Основи організації банківського бізнесу», «Банківська справа»

📌Підвищення кваліфікації:

 1. Стажування в  ПАТ «Марфін банк» (2018 р.)
 2. Науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 051 «Економіка» в обсязі 5 кредити ECTS (150 годин),  що відбулось на базі Варшавської школи бізнесу та підприємництва (Польща) (дистанційно)
 3. Стажування в Університет фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія), тема: Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освівт. Європейській досвід. Сертифікат №BG/VUZF/837-2021, 19.04.2021-31.05.2021 р, 6 кредитів, 180 годин

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

Пройшла навчання в Національному банку України за наступними курсами: 

 1. «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики НБУ» (22 – 23 листопада 2018 р., м. Київ); 
 2. «Впровадження європейських підходів до банківського регулювання та нагляду в Україні» (20 – 21 травня 2019 р., м. Київ);
 3. «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики» (14 – 15 листопада 2019 р., м. Київ); 
 4. «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики», (2-3 червня 2020 р., в режимі відеоконференції);
 5. «Практичні аспекти оцінки банківських ризиків» (18 та 19 червня 2020 року, в режимі відеоконференції)
 6. «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики» (27 – 28 травня 2021 року, в режимі відеоконференції)
 7. «Тенденції та новації регулювання фінансового сектору в Україні”(15-16 квітня 2021 року, в режимі відеоконференції)
 8. Відзнака: «Кращий викладач, Факультет фінансів та банківської справи, 2021»

📌Наукові інтереси:

Банківські операції з валютою та платіжними засобами

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 45 публікацій

📌Вибрані публікації

 1. Деркач Ю.Б., Кречетова М.Г. Макроекономічні чинники формування валютного курсу України. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 18. С.720-726. (Електронне наукове фахове видання). http://economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/101.pdf 
 2. Кузнєцов А.М., Деркач Ю.Б. Вплив валютної лібералізації  на формування золотовалютних резервів України. Економіка та суспільство. 2019. Вип. 20. С.650-656. (Електронне наукове фахове видання). http://www.economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/84.pdf 
 3. Кузнєцов А.М., Деркач Ю.Б. Регулювання платіжного ринку України. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 39. С. 334-338. (Електронне наукове фахове видання). http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/57.pdf 
 4. Kuznetsova L., Kuznietsov A., Derkach Ju. Monitoring of exchange risk of banks based on the consolidated balance sheet index // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol. 1. №32. P. 45-55. http://fkd.org.ua/article/view/200285/200850 (Web of Science Core Collection) http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/200285 
 5. А.Kuznietsov L. Alekseyenko, O. Tulai , Y. Petrushenko, J. Derkash (2021). Affordable housi ng for internally displaced persons: The priorities for investment and devel opmentin Ukraine. Investment Management and Financial  Innovations, 18(1), 101-113. doi : 10.21511/i mfi .18(1).2021.09.http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.09

Google Scholar

Web of Science