Законодавство

 1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII.
 2. Закон України «Про доступ до публічної інформації».
 3. Кодекс законів про працю України
 4. Кодекс адміністративного судочинства України.
 5. Цивільний процесуальний кодекс України.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення 
 7. Кримінальний процесуальний кодекс України
 8. Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України”
 9. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
 10. Спільний наказ Державної судової адміністрації України та Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 квітня 2018 року № 167/54/18 “Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення”
 11. Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672
 12. Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 року № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 326/30194
 13. Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16
 14. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  
 15. Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 16. Наказ Національного агенства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 року № 102/20 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2020 року за № 361/34644 “Типове Положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції”