Центр підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій

Дослідження

 • Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери у майбутній професійній діяльності особистості (виконавець – доц. Тринчук О.Б., каф. УПЕП)
 • Модель професії економіста у професійної діяльності (виконавець – доц. Тринчук О.Б., каф. УПЕП)
 • Формування та розвиток м’яких компетенцій у студентів під час навчання (виконавець – доц. Тринчук О.Б., каф. УПЕП)
 • Розвиток емоційного інтелекту у студентів (виконавець – доц. Тринчук О.Б., каф. УПЕП)
 • Людина як цілісність: філософське-методологічні, соматичні та суспільно-психологічні аспекти здоров’я (виконавець – доц. Тринчук О.Б., каф. УПЕП)
 • Моніторинг особливостей та можливостей забезпечення психологічного патронажу особистості в умовах сучасного освітнього процесу (виконавці – доц. Богач О.В., каф. МППП; Кіршо С.М., каф. МППП)
 • Психологічні передумови порушення академічної доброчесності у студентській спільності (виконавці – доц. Богач О.В., каф. МППП; Кіршо С.М., каф. МППП)
 • Розвиток креативності майбутніх економісті (виконавець – доц. Кіршо С.М., каф. МППП)
 • Сприяння соціально-психологічній адаптації іноземних студентів під час навчання в Україні (виконавці – доц. Гейна О.В., каф. МППП; Кіршо С.М., каф. МППП)
 • Інноваційні підходи до психологічної підготовки майбутніх економістів у контексті стратегічних завдань реформування освіти (виконавці – доц. Богач О.В., каф. МППП; Кіршо С. М., каф. МППП)
 • Механізми психологічного захисту як чинник здоров’язбереження студентів (виконавці – доц. Богач О.В., каф. МППП; Кіршо С.М., каф. МППП)
 • Шляхи запобігання професійної деформації викладача (виконавець – доц. Кіршо С.М., каф. МППП)
 • Суб’єктивне економічне благополуччя студентської молоді (виконавці – доц. Акімова Л.Н., каф. МППП; Кіршо С.М., каф. МППП)