Дуальна освіта

За підтримки Банк Восток

Отримай вищу оcвіту в

ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

провідному освітньому закладі Півдня України

 

💡 з 2021 року ОНЕУ є  учасником пілотного проєкту підготовки фахівців

за дуальною формою здобуття вищої освіти

 

!! Поєднання теоретичного і практичного навчання – сучасний тренд у сфері вищої освіти в Україні !! 

 

Дуальна форма здобуття вищої освіти – спосіб навчання за якого поєднується навчання здобувачів вищої освіти в Університеті з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях.

Від запровадження цієї форми освіти вигоди отримають усі три учасники процесу: 

  • здобувачі вищої освіти, що бажають отримати кваліфікацію та у подальшому успішно працевлаштуватися;
  • заклади вищої освіти, які готують майбутніх фахівців для національної економіки, співпрацюючи в питаннях формування освітніх програм, навчальних планів із роботодавцями, як важливими стейкхлодерами освітнього процесу;
  • роботодавці (підприємства, установи та організації), які у пошуках кваліфікованих фахівців охоче співпрацюють з закладами освіти аби випускник володів усім необхідним для виконання виробничих функцій на робочому місці відразу після завершення навчання.

Реалізуючи стратегію розвитку Вищої освіти в державі, Одеський національний економічний університет, як провідний заклад вищої освіти Півдня України зі 100-ю історію підготовки фахівців для різних сфер та галузей національної економіки не залишився осторонь процесу, а навпаки виборов перемогу та став учасником проєкту Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні – COOPERA, що реалізується в рамках Erasmus+ Programme 2014-2020. Команда учасників проєкту має спільно з партнерами з України та Молдови вивчити найкращі світові практики та розробити модель дуальної освіти в Україні, сформувавши рекомендації для Міністерства освіти і науки України.

Вже укладено угоду про співпрацю між ОНЕУ та ПАТ «БАНК ВОСТОК», розпочато запровадження окремих елементів дуальної освіти у підготовку здобувачів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», які обрали навчання на освітньо-професійній програмі «Міжнародний банківський бізнес».

Здобувачі вищої освіти, які обирають навчання за дуальною формою, мають укладати тристоронню угоду з Університетом і Роботодавцем. Для них відкриваються можливості теоретичні знання набувати в Університеті, а практичні навички – безпосередньо на робочому місці. Таким чином, здобувачі вже під час навчання виконуватимуть функціональні обов’язки співробітників банку, знайомляться з сучасним програмними продуктами, цифровими сервісами і документообігом за своєю спеціальністю, набувають досвід роботи, який можна використати при подальшому працевлаштуванні. Адже, це унікальна можливість для здобувачів ще до отримання диплома про вищу освіту бути офіційно працевлаштованим за спеціальністю і, відповідно, вказати у резюме досвід роботи за посадою. Одночасно, оскільки здобувачі укладають трудовий договір, то у них також формується і трудовий стаж. 

Більше того, як анонсовано роботодавцем, в рамках реалізації проєкту здобувачі, які сумлінно виконуватимуть функціональні обов’язки відповідно до своєї посади у Банку, можуть претендувати на додаткове матеріальне заохочення. У той же час, право отримувати стипендію для здобувачів, які навчаються за державним замовленням, також залишається за ними.

Отже, дуальна форма дозволяє здобувачам після закінчення навчання одразу бути готовим до роботи за спеціальністю без необхідності проходити період адаптації або стажування на майбутньому робочому місці за рахунок поєднання фундаментальної теоретичної підготовки та сформованих навичок виконання обов’язків банківського працівника.

Напрями:

БАНКІВСЬКА СФЕРА

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Не упусти можливість поєднати теоретичне та практичне навчання!