Гайдаєнко Ольга Миколаївна

Гайдаєнко Ольга Миколаївна к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності 

  📌Рівень наукової та професійної активності – 5 п

 📌Вища освіта

Одеський інститут народного господарства, 1986 -1990 рр, спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в промисловості»

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, тема дослідження «Управління розвитком та формування рекреаційних територій ( на прикладі Миколаївської області)», 2008 р

📌Вчене звання –  доцент, 2011р

 📌Досвід роботи – 30 років

  📌Дисципліни – економічний аналіз, фінансовий аналіз, стратегічний аналіз, обліково – аналітичне забезпечення ЗЕД, теорія економічного аналізу, управлінський аналіз

📌Підвищення кваліфікації Курси підвищення кваліфікації ВГО «СПКУ» (Спілка податкових консультантів України) з курсу « Актуальні питання сучасної системи оподаткування України», 2017.  2.Спільне Українсько-Німецьке підприємство «ТТВ-ДОМ»ЛТД , 2017. 3.Науково-педагогічне стажування “Теорія і практика науково-педагогічних підходів в освіті”. Вища Школа Менеджменту і Інформаційних систем (ISMA) Рига, Латвія, 6 ECTS ( 180 годин) з 26.04.2021 по 26.05.2021  (Сертифікат № 01-18/258-21 від 26.05.2021)

📌Конференції:

  1. Гайдаєнко О.М. Індикатори фінансової стійкості підприємства. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. 784 с.(С.591-593)
  2. Гайдаєнко О.М. Використання матричних методів для проведення стратегічного аналізу Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ОНЕУ, 2021(С.152-154)
  3. Гайдаєнко О.М. Реалізація аналітичної функції управління підприємством Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ОНЕУ, 2020. 206 с. (С.113-116)
  4. Гайдаєнко О.М. Щодо необхідності діагностики стратегічної позиції підприємства. Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» присвяченої 100-річчю ОНЕУ. Одеса : ОНЕУ, 2021(С.143-145).
  5.  Гайдаєнко О.М. Обліково – аналітичне забезпечення управління фінансами підприємств.Розвиток міжнародного економічного співробітництва: механізми та стратегії: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 19-20 березня 2021 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 140 c. (С.102-104).

 📌Відзнаки:  почесна грамота ОНЕУ ( 2011р.); Подяка Міністерства освіти і науки України ( 2021 р.)

📌Наукові інтереси : аналітичний інструментарій дослідження бізнес –процесів у підприємстництві  на мезо- та мікрорівні ; стратегічний аналіз

 📌Загальна кількість наукових  і навчально-методичних робіт – 140

📌Вибрані публікації :

1. Методичні аспекти вдосконалення бізнес-процесів підприємств. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2019.№45. С.51-56

2. Визначення стратегічних перспектив розвитку підприємств  молокопереробної галузі. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Запоріжжя: ПКУ, 2019. №5 (110). С.222-227

3. Дослідження сутності бізнес – процесів у підприємництві. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2019.№39. С.94-99

4. Застосування факторного аналізу у дослідженні ефективності використання основних засобів. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. №56, 2020. С. 120-124

5. Діагностика стратегічної позиції  підприємств молокопереробної галузі. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.Запоріжжя: ПКУ, 2021. №2 (119). С.74-79

 📌Посилання на профіль у Google Scholar