Гайдукович Галина Євгеніївна

Гайдукович Галина Євгеніївна викладач

📌Посада: Ст. викладач кафедри експертизи товарів та послуг

📌Освіта: Одеський інститут народного господарства, 1982 р., спеціальність «Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами», кваліфікація – товарознавець вищої кваліфікації

📌Навчальні дисципліни, які закріплені за викладачем:

  1. Товарознавство (харчові продукти) – практичні заняття.
  2. Технологія продукції ресторанного господарства – практичні заняття.

📌Основні наукові публікації (за останні 5 років):

1) Качество и теоретическая экспертиза: монографія / О. А. Кулініч, Г. Є. Гайдукович, М. Б. Глауберман. – Германия: Palmarium Academic Publishing, 2014.– 250с.

2) Технологія продукції ресторанного господарства : навч. посібник / В. Г. Захарчук, Т. А. Кунділовська, Г. Є. Гайдукович. – Одеса: ОНЕУ, Атлант ВОІ СОІУ, 2016. – 479 с.

3) Конспект лекцій з дисципліни «Товарознавство» / Т. А. Кунділовська, Г. Є. Гайдукович. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 76 с.

4) Методичні вказівки з дисципліни «Товарознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Т. А. Кунділовська, Г. Є. Гайдукович. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 40 с.