Газета “Економіст”

Випуск травень-червень

Випуск лютий – березень

Газета Одеського національного економічного університету «Економіст»:

 • висвітлює актуальні питання економічної освіти;
 • інформує про важливі події, що відбуваються в ОНЕУ;
 • повідомляє про основні здобутки професорсько-викладацького складу, працівників та студентів ОНЕУ в різних напрямках діяльності (навчальній, науковій, виховній тощо);
 • знайомить із роботою Ради молодих учених, Профспілкового комітету та студентського самоврядування, інших громадських організацій студентів та викладачів;
 • публікує матеріали найрізноманітнішої тематики.

Періодичність виходу – 4 рази на рік; мова – українська, російська; форма видання – електронна (на офіційному сайті університету).

Редактор – старший викладач Ковальська Наталя Аркадіївна

Адреса редакції: вул. Преображенська, 8, головний корпус ОНЕУ,
каб. 121 (кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки)
Тел. (048) 723-85-48.
E-mail: k.mppp


До уваги авторів:
 1. Матеріали для публікації в університетській газеті «Економіст» подаються в електронному вигляді, оформлені згідно із зазначеними нижче вимогами.
 2. Матеріали приймаються кожного дня. Бажано подавати матеріали одразу після того, як захід відбувся. Матеріали, що надійшли після формування чергового номера, будуть опубліковані в наступному номері газети.
 3. Редакційна колегія оцінює змістовність, інформативність та актуальність матеріалів, а також ухвалює остаточне рішення щодо їх публікації. Редакційна колегія може прийняти допис до друку, повернути авторам для доопрацювання або відмовити у публікації.
  Редакція залишає за собою право на скорочення і редагування авторського тексту.
 4. Відповідальність за достеменність наданої інформації несе автор.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
 • шрифт – Arial regular або Bold без переносів;
 • розмір – від 9-го до 11-го
 • інтервал 1,5;
 • абзац – 1,25;
 • вирівнювання – по ширині.
 • розміри полів: по 2,0 мм з усіх сторін;
 • чітко диференціюються тире та дефіс;
 • файл зберігати у форматах RTF, DOC;
 • фото слід подавати окремими файлами (назва фото відповідає назві файлу з текстом статті). Фото повинні бути високої якості, зображення чітке.

Зразок оформлення статей