Герасименко Віктор Григорович

 

Герасименко
Віктор Григорович
к.е.н., професор

OСВІТА :Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Організація і планування матеріально – технічного постачання та збуту», 1970 р.

Аспірантура одеського інституту народного господарства за спеціальністю 08.00.06 – Економіка та планування матеріально – технічного постачання та збуту» (1972 – 1976 р.р.)

Кандидатська дисертація на тему: «Удосконалення організації та планування матеріально – технічного забезпечення науково – виробничих об’єднань”. Захищена у спеціалізованій вченій раді Науково – дослідного інституту економіки матеріально – технічного постачання Держпостачу СРСР в м. Москва,1979 р.

Присвоєне вчене звання доцента, 1983 р.

Присвоєне вчене звання професора, 2012 р.

ДОСВІД РОБОТИ :

1970 – 1972 рр. – інженер відділу будматеріалів Управління «Одеспостачзбут» ;

1972 – 1975 рр. – молодший науковий співробітник галузевої науково – дослідної лабораторії Одеського інституту народного господарства (ОІНГ);

1975 – 1980 рр. – асистент, старший викладач кафедри економіки і організації матеріально – технічного постачання ОІНГ ;

1980 – 1995 рр. – доцент кафедри маркетингу;

1995 – 1997 рр. – завідувач кафедри маркетингу;

1997 – 2003 рр. – завідувач кафедри маркетингу та економіки туризму;

З 2003 р. – завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету.

ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ :

Підготував 4 – х кандидатів наук

Отримав грант фонду «Відродження» за програмою «Трансформація науки і освіти в Україні» (1993р.)

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

 • «Відмінник освіти України» (1997 р.)
 • «Почесний працівник туризму України (2003 р.)
 • Відзнака «За наукові досягнення» (2012 р.)

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ :

 • член НМК МОНУ з галузі знань «Сфера обслуговування»
 • член Ради Асоціації працівників навчальних закладів туристичного та готельного профілів України»
 • член редакційної ради наукового журналу «European Journal of Economic studies»

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

 • теорія туризму
 • маркетинг
 • економіка та управління туристичною діяльністю

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ:

 • основи туризмознавства,
 • економіка туризму
 • управління якістю туристичних послуг

ПУБЛІКАЦІЇ :

Монографії :

 • Герасименко В.Г., Рабінович І.А. Матеріально – технічне забезпечення міжгалузевих комплексів. –К.: Техніка , 1985. – 247 с..
 • Герасименко В., Рабінович І., Казашка Х., Силова Н. та інші Удосконалення управління сферою обігу (болг. мовою). – Варна: «Г.Бакалов» , 1985. – 320 с.
 • Герасименко В.Г., Нездоймінов С.Г. Аграрний туризм як вид підприємництва . – Одеса: «Пальміра», 2011 – 178 с.
 • Туризм в умовах глобалізації : особливості та перспективи розвитку. За ред.. Пономаренка В.С., Єрмаченка В.Є. – Харків : «Інтек» , 2012. -320 с.
 • Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку. За ред.. Герасименка; авт.. кол.: В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов [ та ін.]. – Одеса : Астропринт.

Навчальні посібники з грифом МОНУ:

 • Герасименко В.Г. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник . – Одеса: Чорномор’я , 1997 – 160 с.
 • Герасименко В.Г. Транспортне обслуговування туристів : навчальний посібник – Одеса : ОДЕУ , ротапринт 1998. – 96 с.
 • Герасименко В.Г. , Замкова А.В. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів : навч. посібник. – Харків : «Бурун Книга» , 2011. – 116 с.
 • Герасименко В.Г. , Нездоймінов С.Г. Організація підприємницької діяльності в агротуризмі : навч. посібник. – Одеса : Пальміра, 2011. -176 с.
 • Семенов В.Ф., Герасименко В.Г. , Горбань Г.П. Управління регіональним розвитком туризму : навч. посібник . – Симферопіль : Вид – во «АРІАЛ» , 2012 . – 340 с.

Наукові статті в періодичних виданнях та фахових журналах :

Має понад 100 наукових та науково – методичних праць, які опубліковані в журналах : «Маркетинг в Україні», «Економіка України», «Судоходство», «Одеський регіон», «Краєзнавство, географія, туризм», «Економіка і управління» , «Економіка Криму», «Економіка розвитку», «Регіональна економіка», «Вісник національної академії туризму (Росія) , «Вісник вищої школи», «Проблеми вищої освіти», а також у різних наукових вісниках вищих навчальних закладах України. Наукові праці проф. Герасименка В.Г. надруковані також Білорусії, Болгарії, Молдові, Польщі, Росії та Хорватії.