Герасименко Віктор Григорович

 

Герасименко
Віктор Григорович
к.е.н., професор

📌Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Одеський інститут народного господарства, 1970 р., за спеціальністю «Організація та планування матеріально-технічного постачання» з присвоєнням кваліфікації економіста

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук.

Тема дисертації:  «Удосконалення організації та планування матеріально-технічного постачання науково-виробничих об єднань»,1979 р.

📌Вчене звання

Професор, 2012 р.

📌Досвід роботи

1972 – 1975 рр. – молодший науковий співробітник Одеського інституту народного господарства (ОІНГ).

1975 – 1995 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри маркетингу Одеського державного економічного університету.

1995 –  2019 рр. – зав.кафедри маркетингу, зав.кафедри економіки та управління туризмом, зав.кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету (ОНЕУ).

З 2019 р. – професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ОНЕУ,

Викладацький досвід – 45 років

📌Дисципліни

  • Економіка туризму;
  • Туризмологія;
  • Конкурентоспроможність підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

📌Підвищення кваліфікації

Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра готельно-ресторанного бізнесу, 2018 р.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

– семінар для викладачів в рамках Програми Тасіs “Загальний менеджмент та маркетинг», м.Сімферополь, 480 годин. (01.02. – 15.07.1995р.

– семінар для викладачів Центральної та Східної Європи «Менеджмент в індустрії туризму та гостинності», м. Відень,72 години, Економічний університет (01.07. – 15.07.1996 р.) ;

–  Міжнародна науково-практична конференція  «Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для України»  23-24 квітня 2018 року, м. Київ.

– Чорноморський туристичний форум «МІСЕ туризм: фестивалі, конференції, виставки», 3-5 жовтня 2019 року, м. Варна.

– Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та вчених. м. Одеса, 15 квітня 2020 р..

– Грант фонду «Відродження» за навчальний посібник « Основи туристичного бізнесу» за програмою «Трансформація освіти в Україні», 1995 р.

– Нагороди: нагрудний знак Держтурадміністрації України «Почесний працівник туризму України», 2004 р.

– Знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти України», 1997 р.,

– Знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», 2011.

📌Наукові інтереси

Теорія туризму, економіка і маркетинг туристичної діяльності

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 150

📌Вибрані публікації

  1. Герасименко В.Г. Основи туристичного бізнесу:навч.посібник. – Одеса: Чорномор’я,1997. – 160 с.
  2. Герасименко В.Г. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: навч.посібник./ В.Г.Герасименко, А.В.Замкова – Харків: «Бурун книга», 2011.- 112 с.
  3. Герасименко В.Г. Аграрний туризм як вид підприємництва: монографія/ В.Г. Герасименко, С.Г. Нездоймінов.- Одеса: ПАЛЬМІРА, 2011. – 176 с.
  4. Герасименко В.Г.Організація підприємницької діяльності в агротуризмі: навч. посібник./ В.Г.Герасименко, С.Г.Нездоймінов. – Одеса: ПАЛЬМІРА, 2011. – 180 с.
  5. Герасименко В.Г. Організація надання туристичних послуг: навч.посібник. /В.Г.Герасименко, С.С. Галасюк. – Одеса: Атлант, 2014. – 242 с.
  6. Герасименко В.Г. Інноваційний потенціал підприємств туризму та готельного господарства: монографія. /В.Г.Герасименко, К.А.Галасюк. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 278 с.
  7. Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції / За заг. ред..В.Г.Герасименка, О.Л.Михайлюк. – К.: ФОП Гуляєва В.М., 2019.- 332 с.

📌Посилання на профіль

ORCID ID

Google Scholar