Гончаренко Яніслава Євгенівна

Гончаренко    Яніслава Євгенівна
к.е.н., викладач

Посада: к.е.н., викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Освіта: 

2001 2006 рр. Одеський державний економічний університет, спеціальність «Економіка підприємств»

2015 2017 рр. Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність «Право»

Аспірантура: 2006 2010 рр. Одеський державний економічний університет,

2015 г. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Моделювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону», спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Основні роботи:

Гончаренко Я.Є. Моделювання розвитку туристсько-рекреаційного комплексу на прікладі Одеського регіону, Монографія – Херсон: ФОП Грінь Д.С. – 2014 р. – 286 с.

Гончаренко Я.Є. Кластер туристично-рекреаційних послуг, як модель ефективної організації галузі для Одеського регіону // Науково-теоретичний і практичний журнал «Оралдиң ғилим жаршиси», Уральськ .: Уралнаучкніга, 2014 року, № 45 (124). С. 57-65.

Гончаренко Я.Є. Обґрунтування Концепції моделювання розвитку регіонального туристсько-рекреаційного комплексу // Придніпровський науковий вісник, 2014 року, С.25-36

Шикіна, О. В., Гончаренко, Я. Є. Динаміка розвитку готельного бізнесу Одеської області // Вісник соціальноекономічних досліджень : зб. наук. праць (ISSN 2313-4569); за ред. : М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2018. № 4 (68). С. 220‒232.

Шикіна О. В. Динаміка показників міжнародного туризму / О. В. Шикіна, Я. Є. Гончаренко, Р. С. Козловський // Інфраструктура ринку. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2019. – Вип. 27. – С. 24-28.

Шикіна О.В. Дослідження функціонування міжнародної готельної мережі «Hilton» / О. В. Шикіна, Я. Є. Гончаренко, Р. С. Козловський // Східна Європа: екноміка, бізнес та управління. – 2019. – №5 (22). – С. 175-181

Шикіна О. В. Тенденції розвитку європейського ринку готельних послуг / О. В. Шикіна, Я. Є. Гончаренко, Р. С. Козловський // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2019. – № 5 (268). – С. 216-233.

Додатково:

Шікіна О.В., Бедрадіна Г.К., Гончаренко Я.Є. Методичні вказівки до Самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна Готельна індустрія» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа» – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2019. – 63 с.