Нижниченко Яніслава Євгенівна

Нижниченко Яніслава Євгенівна
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

ОНЕУ, 2005 р. «Економіка і підприємництво»;

ОНЕУ, 2006 р. «Економіка підприємства»;

Національний університет «Одеська юридична академія», 2017 р. «Правознавство»

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук.

Тема дисертації:  «Моделювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону», 2015 р.

📌Досвід роботи – 14 років

📌Дисципліни

– Управління проектами в туризмі та ГРС,

– Організація анімаційної діяльності

📌Підвищення кваліфікації

УТЦСМ Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, 2015 р.

«Вищої школи туризму і готельного бізнесу» в м. Гданьск (Польща), 2019 р.

Туристичне агентство «Фантазія тревел», 2020 р.

📌Наукові інтереси

Економіка туристичної галузі, інвестиційні проекти, менеджмент, маркетинг в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі

📌Вибрані публікації

  1. Моделювання розвитку туристсько-рекреаційного комплексу на прикладі Одеського регіону: монографія / Гончаренко Я.Є. –Херсон: ФОПГ рінь Д.С. – 2014 р.- 286 с.
  2. Korepanov O., Goncharenko Y., Mekhovich S., Dyshkantiuk O., Salamatina S., Rusavska V. (2019) Economic-Mathematical Modelling of the Distribution of Investments in the Tourism and Hospitality. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-1, October, 2019 P. 138–142. (Scopus)
  3. Шикіна, О. В., Гончаренко, Я. Є. Динаміка розвитку готельного бізнесу Одеської області // Вісник соціальноекономічних досліджень : зб. наук. праць (ISSN 2313-4569); за ред. : М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2018. № 4 (68). С. 220‒232.
  4. Шикіна О. В. Динаміка показників міжнародного туризму / О. В. Шикіна, Я. Є. Гончаренко, Р. С. Козловський // Інфраструктура ринку. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2019. – Вип. 27. – С. 24-28.
  5. Шикіна О.В. Дослідження функціонування міжнародної готельної мережі «Hilton» / О. В. Шикіна, Я. Є. Гончаренко, Р. С. Козловський // Східна Європа: екноміка, бізнес та управління. – 2019. – №5 (22). – С. 175-181
  6. Шикіна О. В. Тенденції розвитку європейського ринку готельних послуг / О. В. Шикіна, Я. Є. Гончаренко, Р. С. Козловський // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2019. – № 5 (268). – С. 216-233.

📌Посилання на профіль

Google Scholar

ORCID ID