Готельно-ресторанна справа (бакалавр)

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА НП
ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ОПП
1 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Історія та культура України  Посилання
ЗП2 Університетська освіта  Посилання
ЗП3 Безпека життєдіяльності. Цивільний захист  Посилання
ЗП4 Вища та прикладна математика  Посилання
ЗП5 Фізичне виховання  Посилання
ЗП6 Іноземна мова  Посилання
ЗП7 Основи академічного письма  Посилання
ЗП8 Філософія  Посилання
ЗП9 Інформатика  Посилання
ЗП10 Психологія та педагогіка  Посилання
ПП1 Харчова хімія  Посилання
ПП2 Мікробіологія  Посилання
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП6 Іноземна мова  Посилання
ЗП11 Екологія  Посилання
ЗП12 Економічна теорія  Посилання
ЗП13 Історія туризму та гостинності  Посилання
ПП3 Технологія продукції ресторанного господарства  Посилання
ПП4 Організація готельного господарства  Посилання
ПП5 Курсова робота з організації готельного господарства  Посилання
ПП6 Організація ресторанного господарства  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни Силабуси
ВК1 Організація анімаційної діяльності  Посилання
ВК2 Організація дозвілля  Посилання
ВК3 Міжнародна готельна індустрія  Посилання
ВК4 Екологічний туризм  Посилання
ВК5 Друга іноземна мова (Німецька мова)  Посилання
ВК6 Друга іноземна мова (Французька мова)  Посилання
ВК7 Правові засади фінансово-економічної діяльності  Посилання
ВК8 Правове регулювання туристичної діяльності  Посилання
3 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП14 Управління конфліктами  Посилання
ПП3 Технологія продукції ресторанного господарства  Посилання
ПП4 Організація готельного господарства  Посилання
ПП6 Організація ресторанного господарства  Посилання
ПП7 Курсова робота з організації ресторанного господарства  Посилання
ПП8 Інформаційні системи і технології в туризмі та ГРС  Посилання
ПП9 Економіка туризму  Посилання
ПП10 Організація курортної справи  Посилання
ПП11 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП12 Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства  Посилання
ПП20 Аналіз діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни Силабуси
ВК9 Іміджеологія та PR в туризмі та ГРБ  Посилання
ВК10 Облік в туризмі та ГРС  Посилання
ВК11 Проектування та оснащення устаткуванням готелів та ресторанів  Посилання
ВК12 Організація екскурсійної діяльності  Посилання
ВК13 Комунікації в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі  Посилання
ВК14 Організація підприємницької діяльності в туризмі та готельно-ресторанному господарстві  Посилання
ВК15 Гігієна і санітарія в галузі  Посилання
ВК16 Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель  Посилання
4 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП13 Статистика туризму та ГРБ  Посилання
ПП14 Управлінські інформаційні системи в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі  Посилання
ПП15 Маркетинг в туризмі та готельно-ресторанній справі  Посилання
ПП16 Аналіз діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства
ПП17 Поглиблене вивчення іноземної мови професійного спрямування  Посилання
ПП18 Товарознавство  Посилання
ПП19 Економіка готельно-ресторанного бізнесу  Посилання
ПП20 Менеджмент в туризмі та готельно-ресторанній справі  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни Силабуси
ВК17 Економіка підприємства  Посилання
ВК18 Стандартизація, сертифікація і метрологія  Посилання
ВК19 Бізнес-планування в туризмі та ГРБ  Посилання
ВК20 Управління якістю продукції ресторанного господарства  Посилання
ВК21 Гастрономічний туризм  Посилання
ВК22 Експертиза якості надання послуг готельного і ресторанного господарства  Посилання
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА НП
ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ОПП
1 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Економічна історія  Посилання
ЗП2 Інформатика  Посилання
ЗП3 Безпека життєдіяльності. Цивільний захист  Посилання
ЗП4 Вступ до фаху  Посилання
ЗП5 Фізичне виховання  Посилання
ЗП6 Вища математика  Посилання
ЗП7 Іноземна мова  Посилання
ЗП8 Основи академічного письма  Посилання
ЗП9 Філософія  Посилання
ЗП10 Психологія ділового спілкування  Посилання
ЗП12 Екологія  Посилання
ПП1 Основи біохімії та безпеки харчування  Посилання
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП11 Загально економічна теорія  Посилання
ЗП7 Іноземна мова  Посилання
ЗП13 Теорія держави і права  Посилання
ПП2 Технологія продукції ресторанного господарства  Посилання
ПП3 Товарознавство  Посилання
ПП4 Організація готельного господарства  Посилання
ПП5 Курсова робота з організації готельного господарства  Посилання
ПП6 Історія туризму та гостинності  Посилання
ПП7 Організація ресторанного господарства  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни Силабуси
3 семестр (2 дисципліни)
ВК1 Історія світової культури  Посилання
ВК2 Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства  Посилання
ВК3 Друга іноземна мова (Німецька мова)  Посилання
ВК4 Друга іноземна мова (Французька мова)  Посилання
4 семестр (1 дисципліна)
ВК5 Організація анімаційної діяльності  Посилання
ВК6 Організація дозвілля  Посилання
3 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП7 Організація ресторанного господарства  Посилання
ПП8 Курсова робота з організації ресторанного господарства  Посилання
ПП9 Інформаційні системи і технології в туризмі та ГРС  Посилання
ПП10 Міжнародна готельна індустрія  Посилання
ПП11 Проектування та оснащення устаткуванням готелів та ресторанів  Посилання
ПП12 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП13 Бухгалтерський облік  Посилання
ПП14 Статистика туризму та ГРБ  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни Силабуси
ВК7 Організація екскурсійної діяльності  Посилання
ВК8 Комунікації в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі  Посилання
ВК9 Економіка туризму  Посилання
ВК10 Організація курортної справи  Посилання
ВК11 Правове регулювання туристичної діяльності  Посилання
ВК12 Організація підприємницької діяльності в туризмі та готельно-ресторанному господарстві  Посилання
4 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП14 Управління конфліктами  Посилання
ПП15 Управлінські інформаційні системи в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі  Посилання
ПП16 Маркетинг в туризмі та готельно-ресторанній справі  Посилання
ПП17 Бізнес-планування в туризмі та ГРБ  Посилання
ПП18 Поглиблене вивчення іноземної мови професійного спрямування  Посилання
ПП19 Аналіз діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства
ПП 20 Менеджмент в туризмі та готельно-ресторанній справі  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни Силабуси
ЗП14 Управління конфліктами  Посилання
ВК13 Економіка підприємства  Посилання
ВК14 Гігієна і санітарія в галузі  Посилання
ВК15 Стандартизація, сертифікація і метрологія  Посилання
ВК16 Іміджеологія та PR в туризмі та ГРБ  Посилання
ВК17 Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель  Посилання
ВК18 Економіка готельно-ресторанного бізнесу  Посилання
ВК19 Експертиза якості надання послуг готельного і ресторанного господарства  Посилання
ВК20 Управління якістю продукції ресторанного господарства  Посилання
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА НП
ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ОПП
1 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Основи академічного письма  Посилання
ЗП2 Філософія  Посилання
ЗП3 Теорія держави і права  Посилання
ЗП4 Психологія ділового спілкування  Посилання
ЗП5 Вступ до фаху  Посилання
ЗП6 Фізичне виховання  Посилання
ЗП7 Вища математика та теорія ймовірностей  Посилання
ЗП8 Іноземна мова  Посилання
ЗП9 Історія економічної думки  Посилання
ЗП10 Інформатика  Посилання
ЗП11 Загальна економічна теорія  Посилання
ЗП12 Екологія  Посилання
ЗП13 Управління конфліктами  Посилання
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП1 Туристичні ресурси України  Посилання
ПП2 Основи біохімії та безпеки харчування  Посилання
ПП3 Технологія продукції ресторанного господарства  Посилання
ПП4 Товарознавство  Посилання
ПП5 Організація готельного господарства  Посилання
ПП6 Курсова робота з організації готельного господарства  Посилання
ПП7 Історія туризму та гостинності  Посилання
ПП8 Організація ресторанного господарства  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (3) Силабуси
3 семестр (2 дисципліни)
ВК1 Історія світової культури  Посилання
ВК2 Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства  Посилання
ВК3 Друга іноземна мова (Німецька мова)  Посилання
ВК4 Друга іноземна мова (Французська мова)  Посилання
4 семестр (1 дисципліна)
ВК5 Організація анімаційної діяльності  Посилання
ВК6 Організація дозвілля  Посилання
3 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП8 Організація ресторанного господарства  Посилання 
ПП9 Курсова робота з організації ресторанного господарства  Посилання
ПП10 Інформаційні системи і технології в туризмі та ГРС  Посилання
ПП11 Міжнародна готельна індустрія  Посилання
ПП12 Проектування та оснащення устаткуванням готелів та ресторанів  Посилання
ПП13 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП14 Облік в туризмі та ГРС  Посилання
ПП15 Статистика туризму та ГРБ  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
5 семестр (2 дисципліни)
ВК7 Організація екскурсійної діяльності  Посилання
ВК8 Комунікації в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі  Посилання
ВК9 Економіка туризму  Посилання
ВК10 Організація курортної справи  Посилання
6 семестр (2 дисципліни)
ВК11 Правове регулювання туристичної діяльності  Посилання
ВК12 Організація підприємницької діяльності в туризмі та готельно-ресторанному господарстві  Посилання
ВК13 Гігієна і санітарія в галузі  Посилання
ВК14 Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель  Посилання
4 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП16 Управлінські інформаційні системи в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі  Посилання
ПП17 Маркетинг в туризмі та готельно-ресторанній справі  Посилання
ПП18 Поглиблене вивчення іноземної мови професійного спрямування  Посилання
ПП19 Аналіз діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства
ПП20 Економіка готельно-ресторанного бізнесу  Посилання
ПП21 Менеджмент в туризмі та готельно-ресторанній справі  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (3) Силабуси
7 семестр (2 дисципліни)
ВК15 Економіка підприємства  Посилання
ВК16 Стандартизація, сертифікація і метрологія  Посилання
ВК17 Іміджеологія та PR в туризмі та ГРБ  Посилання
ВК18 Управління якістю продукції ресторанного господарства  Посилання
8 семестр (1 дисципліна)
ВК19 Гастрономічний туризм  Посилання
ВК20 Експертиза якості надання послуг готельного і ресторанного господарства  Посилання