Капталан Сергій Михайлович

Капталан Сергій Михайлович кандидат економічних наук, доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Освіта: вища

Досвід роботи:

Після закінчення аспірантури працює на кафедрі

Дисципліни, які викладає:

Економіка підприємства та ОПД

Сфера наукових інтересів:

стратегічне управління, ефективний розвиток підприємства

Наукові праці, статті:
  1. Капталан С. М. Особливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіонів на сучасному етапі / С. М. Капталан // Держава та регіони. – 2015. – № 5 (86). – С. 42-48 (0,58 д. а.). – (Серія: «Економіка та підприємництво»).
  2. Капталан С. М. Класифікація агропромислових формувань за видами / С. М. Капталан // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип. 19. – Ч. 1. – Херсон, 2016. – С. 92-95 (0,47 д. а.). – (Серія: «Економічні науки»).
  3. Капталан С. М. Теоретичні проблеми інтеграції в агропромисловому комплексі [Електронне джерело] / С. М. Капталан // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2016. – № 12. – С. 259-264. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/56.pdf (Index Copernicus) (0,68 д. а.)..
  4. Капталан С. М. Аналіз впливу зовнішньоекономічної діяльності на розвиток агропромислового виробництва в Україні / С. М. Капталан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – Вип. 25. – Ч. 1. – С. 116-120 (Index Copernicus) (0,55 д. а.). – (Серія: «Економіка і менеджмент»).
  5. Капталан С. М. Методичні засади оцінки рівня організаційного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань / С. М. Капталан // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2017. – № 5 (247). – С. 56-69 (Google Scholar, Польська наукова бібліографія, Social Science Open Access Repository, Всеросійська база повнотекстових наукових публікацій «Порталус», Російський індекс наукового цитування) (0,61 д. а.). – (Серія: «Науки: економіка, політологія, історія»).