Кернас Андрій В’ячеславович

Кернас Андрій В’ячеславович
к. психологічних н. (PhD), старший викладач

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Освіта: 

 • Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» (2006), спеціальність «Психологія», кваліфікація – магістр психології;
 • Міжнародний гуманітарний університет (2008), спеціальність «Правознавство» кваліфікація – магістр права. 
 • Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» (2022), Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту та реабілітації, спеціальність «Фізична культура і спорт», кваліфікація – магістр педагогіки. 

📌Науковий ступінь:

кандидат психологічних наук (2015 р.), спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Тема «Психологічна корекція передстартових емоційних станів спортсменів-єдиноборців в юнацькому віці»).

📌Вчене звання:

– 

📌Трудова діяльність:

 • 1997-2000 рр. помічник директора «Науково-технічного центру Академії зв’язку України»;
 • 2000-2001 рр. юрисконсульт «АОЗТ Торг-інж. сервіс»;
 • 2006-2018 рр. старший науковий співробітник, керівник Відділу природничих наук і психологічної гармонізації розвитку особистості Науково-технічного центру Академії зв’язку України;
 • 2020 – по теперішній час – доцент кафедри практичної психології Одеського національного морського університету;
 • 2022-2023 рр. – доцент кафедри психології та соціальної роботи Національного університету Одеська політехніка.

📌Дисципліни, які викладаються: 

Психологія ділового спілкування

Практикум з психотерапії та психокорекції

📌Сфера наукових інтересів:

психологія управління, психологія бізнесу PR та реклами, військова психологія та психологія поведінки в екстремальних умовах, психологія професійного саморозвитку, юридична психологія, психологія та педагогіка сорту, соціальна психологія, соціальна педагогіка, політична психологія, психологія стресу, психокорекція.

📌Підвищення кваліфікації: 

 1. ISMA University of Applied Sciences –RIGA LATVIA (Theory and practice of scientifie and pedagogical apporoaches in education)  26.04.2021 р.  180 годин; 
 2. UNS – Університет Суспільних Наук – ПОЛЬЩА ЛОДОЗЬ у співпраці з Фундацією Сentral European Academy Stdies. Slovakia and Certrification (CEASC) «Міжнародні проекти: написання , управління та звітності» з 01.12.2021р. по 19.01.2022р. 180 годин.
 3. Національний Університет «Одеська політехніка». Кафедра психології та соціальної роботи.  01. 03. 2023 р. 180 годин 6 кредитів ЄКТС. Тема підвищення кваліфікації «Професійна орієнтація особистості: системне модулювання»

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

 1. Активна участь в науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах, симпозіумах. Взяв участь більш ніж у 50 наукових конференція, в тому числі як керівник секцій та ведучий семінарів і майстер-класів.
 2. Відповідальній за наукову Держ. Бюджетну НДР МОН. «Стресогенність у сучасному суспільстві» 2020 – 2023  рр.
 3. Ректором Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Андрієм КРАСНОЖОНОМ, КЕРНАСУ А. В., винесено ПОДЯКУ, за багаторічну сумлінну працю, визначні трудові досягнення, вагомий внесок у розвиток наукового потенціалу університету та з нагоди Дня науки. 21 травня 2022р.
 4. Директором ННМДМІ професором, доктором історичних наук М. І. Михайлуцою Кернас А. В. відзначений подякою як найкращий куратор студентської академічної групи Навчально-наукового гуманітарного морського інституту. ОНМУ 29.06.2023р.
 5. До Дня науки в Україні Кернасу А.В. за науковий внесок винесено подяку. Віце-президент Академії зв’язку України, академік АСУ, доктор фізико-математичних наук, професор  Вікулін І. М.  21 травень 2023р.
 6. Тренерський склад Всеукраїнської все стильової Федерації бойових мистецтв,  виніс подяку доценту ОНМУ, Андрію КЕРНАСУ за його активну участь у психолого-педагогічній підготовці спортсменів. 28 травня 2023 р. Президент Всеукраїнської всестильової Федерації бойових мистецтв  С.В Цой.

📌Наукові публікації:

Автор понад 170 наукових та науково-методичних праць, у тому числі колективних монографій. 

📌Науково-дослідний профіль: 

ORCID ID