Кічук Надія В`ячеславівна

Кічук
Надія В`ячеславівна
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності 

📌Вища освіта
Одеський державний економічний університет, 2004 р., спеціальність – міжнародна економіка, кваліфікація – економіст.

📌Науковий ступінь
Кандидат наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: «Економічні складові забезпечення конкурентоспроможності підприємств молочної галузі Південного регіону України», 2010 р.

📌Вчене звання
Доцент кафедри економіки та управління національним господарством, 2015 р.

📌Досвід роботи: 14 років

📌Дисципліни
Етика бізнесу
Антикризове управління
Антикризове управління в бізнесі
Економіка, організація та управління регіоном

📌Підвищення кваліфікації
ТОВ «Пічник», з 10.10.2016 р. по10.11.2016 р., за наказом ОНЕУ №298-0 від 3 жовтня 2016 рок. Довідка №34/12 від 11 листопада 2016 року.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди
1) Jubilee Internationa lScientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the University of Economics.Varna, 2020.
2) International scientific conference 13-16march 2017. Borovets, Bulgaria.
3) Участь у міжнародних науково-практичних та методичних конференція в Україні.

📌Наукові інтереси
Антикризове управління розвитком підприємства, соціальне підприємництво, конкурентоспроможність підприємства.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт
Автор более 40 научных и методических работ.

📌Основні:
1) Кічук Н.В., Сілічєва Н. Є. Інноваційно-інвестиційна складова розвитку економіки України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. 2017. Вип. №50.С. 162-178.
2) Кічук Н.В. Перспективи розвитку соціальних підприємств в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень Одеського державного економічного університету. 2018. № 3.С.177-183.
3) Кічук Н.В. Інновативність як невід'ємна складова створення соціальних підприємств в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень Одеського державного економічного університету. 2018.№ 4 .С.65-73.
4) Kichuk N. IndicatorsofdevelopmentofsocialbusinessinUkraineСборник от Юбилейнамеждународна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет,Варна. 2020. № 2. 37-44 p.
5) Кічук Н.В.Основні заходи підвищення конкурентоспроможності підприємств Одеської області.Економіка та управління національним
господарством: стан, тенденції та перспективи: матеріали другої міжнар. наук.-практ. конференції, 29-30травня2015 р. Одеса, ОНЕУ,2016 р. 35-37с.
6) Kichuk N.V., Silicheva N.E. Identification of the crisis at the enterpriseon the basis of duediligence. Higttechnologies. Business. Society. 2017.
Internationalscientificconference 13-16 march 2017. Borovets, Bulgaria. Volume II section «Business». P. 164-168.

📌Науково-дослідний профіль:

Orcid
Google Scholar
Web of Science