Колесник Оксана Іванівна

Колесник Оксана Іванівна
старший викладач кафедри

ОСВІТА:

Одеський державний економічний університет з присвоєнням кваліфікації «економіст», 1999 р.

Пройшла тренінг „Сучасні освітні технології” в ОНЕУ, 2006 р.

ДОСВІД РОБОТИ:

З 2002 р. – Одеський державний (національний) економічний університет,  викладач.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • інноваційні методи викладання безпеки життєдіяльності
 • валеологія
 • пропаганда здорового способу життя
ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ:
 • безпека життєдіяльності
ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор і співавтор понад 25 наукових та навчально-методичних праць, надрукованих в українських наукових виданнях

Навчальні посібники:
 • Колесник О.І. Безпека життєдіяльності. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017. – 97 с.
Наукові статті в періодичних виданнях та фахових журналах:
 1. До питання щодо вдосконалення СРС в сучасних умовах.- ОНЕУ, 2015
 2. Удосконалення самостійної роботи студентів з дисципліни БЖД. – ОНЕУ, 2016
 3. Чинники впливу на здоров’я студентської молоді.- ОНЕУ, 2017
 4. Ставлення студентської молоді до здорового способу життя. – Переяславо-Хмельницький, 2017.
 5. Здоров’єзберігаюча спрямованість курсу «Безпека життєдіяльності».- Полтава, 2017
 6. Посилення мотивації студентів до ведення здорового способу життя на заняттях з БЖД. – ОНЕУ, 2017.