Комп’ютерні та Інтернет-технології в бізнесі

ЕКОНОМІКА НП
КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ У БІЗНЕСІ ОПП
1 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Основи академічного письма  Посилання
ЗП2 Вища математика та теорія ймовірностей  Посилання
ЗП3 Політологія та економічна соціологія  Посилання
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ЗП5 Фізичне виховання  Посилання
ЗП6 Безпека життєдіяльності. Цивільний захист  Посилання
ЗП7 Філософія  Посилання
ЗП8 Інформатика  Посилання
ЗП9 Загальна економічна теорія  Посилання
ЗП10 Економічна історія  Посилання
ЗП11 Правові засади фінансово-економічної діяльності в Україні  Посилання
ПП1 Основи менеджменту  Посилання
ПП2 Міжнародна економіка  Посилання
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ЗП12 Курсова робота з ЗЕТ  Посилання
ПП3 Мікроекономіка  Посилання
ПП4 Статистика  Посилання
ПП5 Економіка підприємства  Посилання
ПП6 Економічна кібернетика  Посилання
ПП7 Економіка праці і соціально-трудові відносини  Посилання
ПП8 Макроекономіка  Посилання
ПП9 Вступ дo фaxy  Посилання
ПП10 Фінанси  Посилання
ПП11 Маркетинг  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (2) Силабуси
3 семестр (1 дисципліна)
ВК1 Самоменеджмент  Посилання
ВК2 Історія світової економіки  Посилання
4 семестр (1 дисципліна)
ВК3 Психологія ділового спілкування  Посилання
ВК4 Інтернет-технології в бізнесі  Посилання
3 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП12 Гроші та кредит  Посилання
ПП17 Облік і аудит  Посилання
ПП14 Економічний аналіз  Посилання
ПП15 Інформаційні технології в управлінні економікою  Посилання
ПП16 Електронний бізнес  Посилання
ПП17 Моделювання економіки  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (5) Силабуси
5 семестр (3 дисципліни)
ВК5 Теорія випадкових процесів  Посилання
ВК6 Прогнозування соц.-економічних процесів  Посилання
ВК7 Фінансова математика  Посилання
ВК8 Ризикологія  Посилання
ВК9 Управління якістю та конкурентоспроможністю  Посилання
6 семестр (2 дисципліни)
ВК10 Електронне врядування  Посилання
ВК11 Дослідження операцій  Посилання
ВК12 Об’єктно-орієнтоване та WEB-програмування  Посилання
ВК13 Методи захисту фінансової інформації  Посилання
ВК14 Бізнес-аналітика в економіці та управлінні  Посилання
4 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП17 Моделювання економіки  Посилання
ПП18 Економіко-математичні методи і моделі  Посилання
ПП19 Системи підтримки прийняття рішень  Посилання
ПП20 Технології штучного інтелекту  Посилання
ПП21 Курсова робота з моделювання економіки  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
7 семестр (2 дисципліни)
ВК15 Системи моделювання бізнес-процесів  Посилання
ВК16 Аналіз і планування трудових показників  Посилання
ВК17 Системи планування ресурсів підприємств  Посилання
ВК18 Клієнтно-орієнтовані системи  Посилання
8 семестр (2 дисципліни)
ВК19 Управління проектами  Посилання
ВК20 Методи Інтернет-просування  Посилання
ВК21 Експериментальна економіка  Посилання
ВК22 Мікроекономічний та макроекономічний аналіз  Посилання