Ковальська Наталя Аркадіївна

Ковальська Наталя Аркадіївна доктор філософії в галузі філології (PhD), доцент

 💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Освіта:

– історико-філологічний факультет Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського (2002), спеціальність «Українська мова та література, зарубіжна література», кваліфікація – вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

– факультет післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського (2010), спеціальність «Психологія», кваліфікація – психолог.

– курси на базі вищої освіти за спеціалізацією «Управління людськими ресурсами» в межах Європейського проекту «HUREMA» (2009-2010);

– аспірантура Державного Закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського» (2012-2015), кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін.

📌Науковий ступінь:

кандидат філологічних наук (2016),  спеціальність 10.02.01 – українська мова (Тема «Синтаксичні засоби репрезентації категорії експресивності в економічному дискурсі»).

📌Вчене звання:

доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки (2022 р.)

📌Трудова діяльність:

1999-2000 рр. – керівник фольклорного ансамблю Палацу дітей та учнівської молоді ім. Я.Гордієнка;

2000-2002 рр. – керівник фольклорного ансамблю Палацу культури студентів;

2002-2003 рр. – учитель української мови та літератури Одеської ЗОШ № 73;

2004-2005 рр. – старший лаборант кафедри української та російської мов ОДЕУ;

коректор редакційно-видавничого відділу ОДЕУ;

З 2004 р. викладач кафедри української та російської мов ОДЕУ;

З 2006 р. викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОДЕУ (з 2011 р. – ОНЕУ);

З 2016 р. старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ;

головний редактор університетської газети «Економіст».

З 2022 р. доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ.

📌Дисципліни, які викладаються:

 • Основи академічного письма
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Друга іноземна мова (українська)
 • Психологія ділового спілкування

📌Сфера наукових інтересів:

лінгвістика тексту, дискурсологія, економічна лінгвістика, синтаксис наукового тексту, методика викладання української мови у вищій школі, психологія особистості, психологічна адаптація і соціалізація особистості.

📌Підвищення кваліфікації:

 1. Тренінг-курс для викладачів ОДЕУ «Сучасні освітні технології» (2010-2011 рр.).
 2. Науково-педагогічне стажування (60 год.). Вища школа бізнесу та підприємництва (м. Островець, Польща) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (Україна); 24-28 квітня 2017 р.. Тема: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління». Довідка № 17/01-17 від 04.05.2017 р.
 3. Наукове стажування для освітян (108 год.). Університет Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) (Республіка Польща, м. Варшава) спільно з Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією АDD; 22.01-10.02.2018 р. Тема: «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності». Сертифікат: KSW 005/04 від 09.02.2018р.
 4. ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»; 10.03–10.05.2020р.; Тема: «Методика викладання української мови як іноземної» (180 год. / 6 кредитів ECTS); Довідка про стажування № 803/14 від 24.06.2020 р..
 5. V Всеукраїнська літня школа з психології за програмою підвищення кваліфікації «Національні наукові психологічні школи: історія та сучасність» (90 год. / 3 кредити ECTS). Організатори: МОН України, КНУ ім. Т. Шевченка, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, ГО Українська асоціація психології освіти та розвитку, ОНЕУ. 21.06.2021р. – 04.07.2021р., Сертифікат № 0067/04-07-ЛШ.
 6. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів (60 год. / 2 кредити ECTS). Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (https://prometheus.org.ua/). Сертифікат від 15.08.2021. Автентичність сертифікату: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2d3df5fa2e9243f9aa5921a0fb62675f.
 7. Професійне стажування (60 год. / 2 кредити ECTS). Національний університет «Острозька академія»; 7-8 квітня 2022 року, м. Острог, Україна. Сертифікат СП № 00673/22. 
 8. III Міжнародна науково-практична конференція «Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences» із публікацією (6 год. / 0,2 кредити ECTS). 20.05.2022р., м. Кембридж, Великобританія. Сертифікат LG 200522-041 від 20.05.2022 р.
 9. Серія вебінарів від компанії Clarivate (із сертифікатами) https://discover.clarivate.com/ua_webinars. Загальна кількість годин – 21 година (0,7 кредитів ECTS). Період відвідування семінарів: з 07.06.2021р. по 26.05.2022р.
 10. Підвищення кваліфікації в рамках програми V Міжнародного наукового стажування «Нобелівські Лауреати: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» (180 год. / 6 кредитів ECTS) на базі The International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem – Beijing). 24.06.2022р. – 20.08.2022р. Міжнародний сертифікат №8688/August 20, 2022.
 11. Підвищення кваліфікації в межах онлайн-курсу «Цифрові інструменти Google для освіти». Період навчання: з 25.06.2022р. до 21.08.2022р. Сертифікат №GDTfE-01-13918 (базовий рівень – 30 год. / 1 кредит ECТS), Сертифікат №GDTfE-01-С-03570 (середній рівень – 15 год. / 0,5 кредити ECТS). Сертифікат №GDTfE-01-П-00894 (поглиблений рівень – 15 год. / 0,5 кредити ECТS).

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

1) Відзнаки та нагороди:

– Медаль «За внесок у розвиток вищої освіти» (Рішення Ради Ректорів ВНЗ Одеського регіону) – 2021 р.

– Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків, активну участь у суспільному житті університету та з нагоди 100-річчя ОНЕУ – 2021 р.

– Почесне звання «Кращий викладач» ФФБС та Почесна грамота за високий професіоналізм, творчий підхід до організації навчального процесу та вагомий внесок у виховання студентської молоді  від 27.11.2019 р.

2) Активна участь в науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах.

📌Наукові публікації:

Автор понад 90 наукових та науково-методичних праць, у тому числі колективних монографій, співавтор навчальних посібників та навчально-методичних розробок. Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням.

📌Науково-дослідний профіль:

Orcid ID

Google.Scholar   

ResearcherID

Web of Science

Publons

eONEUIK