Козловський Роман Сергійович

Козловський      Роман Сергійович
викладач

Посада: викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Освіта: 1998-2003 рр., Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність «економіка підприємств»

2004-2008 рр., Одеській національний університет ім. Мечникова, спеціальність «психолог»

Досвід роботи: 1994-1997 рр. – Одеський державний економічний університет, спеціальність 08.01.01 « Економічна теорія та історія економічної думки»

2014-2016 рр. – громадська організація Одеське обласне агентство реконструкції та розвитку, менеджер грантового проекту «Туризм як каталізатор розвитку сільських територій»

2016-2017 рр., – Одеська облдержадміністрація, керівник управління туризму, курортів і рекреації

2017 р. – глава правління громадської організації Агентство розвитку туризму

Основні роботи: 

– Шикіна О. В. Основні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємств готельного господарства / О. В. Шикіна, Р. С. Козловський // Східна Європа: екноміка, бізнес та управління. – 2018. – №6 (17). – С. 429-433.

 

– Шикіна О. В. Динаміка показників міжнародного туризму / О. В. Шикіна, Я. Є. Гончаренко, Р. С. Козловський // Інфраструктура ринку. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2019. – Вип. 27. – С. 24-28. 

 

– Добрянська Н.А. Стан та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області / Н.А. Добрянська, О.О. Меліх, Р.С. Козловский // Забезпечення якості вищої освіти: Матеріали 49-тої науково-методичної конференції Одеській національній академії харчових технологій (м. Одеса, 11-13 квітня 2018 р.) – Одеса: ОНАПТ, 2018. – С. 157-159.

 

Додатково:

  1. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Маркетинг готельного та ресторанного господарства» для студентів ІІІ курсу всіх форм навчання напряму підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа» / Укл. С. Г. Ярьоменко, Р. С. Козловський. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2018. – с. 25