Кубік Валентина Дмитрівна 

Кубік Валентина Дмитрівна                ст. викладач 

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта:

Одеський інститут народного господарства (1983р.), спеціальність: «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності»

📌Досвід роботи:

Працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 1992 року:

на посаді викладача з 1992 р. по 2002р.;

на посаді старшого викладача з 2002 року.

З 2001 р. по 2014 р. – заступник декана ОЕФ з виховної роботи,

з 2014 року – голова профспілки ОЕФ, член вченої Ради ОЕФ.

📌Підвищення кваліфікації:

 1. Курси підвищення кваліфікації за програмою: «Робота в програмному продукті 1С: Підприємництво 8.2 : «Бухгалтерія для України»», сертифікат № 8 від 18.01.2014 р.
 2. ТОВ «НТЦ «Керам- технології» (2016р.) (довідка ТОВ б/н від 30.05.2016)
 3. Курси підвищення кваліфікації ВГО «СПКУ» з курсу «Актуальні питання сучасної системи оподаткування України» (2017) . (свідоцтво №1023 від 19.07.2017)

📌 Конференції

– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації» 17-18 травня 2018  р. м. Львів, ЛТЕУ

– Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи: теорії та пропозиції 18 травня 2019 р. Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

– XLIX Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» 26-27 травня 2019 р. Іscience, м. Переяслав-Хмельницький ПХДПУ ім. Григорія Сковороди

– Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти» 21травня 2019 р. м.Ужгород  УжНУ

– V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності», 12 жовтня 2019 р., м. Миколаїв, ММІРЛВНЗ «УУ»

– Національна науково-практична конференція «Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи», 7 листопада 2019р. м. Тернопіль, ТНЕУ

– VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» 21 травня 2020 року, Одеса

– IV International Scientific and Practical Conference «MODERN ACHIEVEMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY» 9 – 10 June 2020, Sweden , Stockholm

– conferência científicoprática internacional (Vol. 1), 9 de outubro de 2020. Lisboa, Portugal: Plataforma Científica Europeia

– VII Міжнародна науково-практична конференція «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТИ» 16 жовтня 2020 року м. Київ, Національна академія статистики, обліку та аудиту

📌Відзнаки та нагороди:

– Почесна грамота Міністерства науки і освіти України

– Почесна грамота ЦК Профспілки працівників науки і освіти України

📌Дисципліни, які викладаються:

«Бухгалтерський облік»,

«Облік та аудит»,

«Фінансовий облік 1»,

«Фінансовий облік 2»,

«Бухгалтерський облік і звітність в управлінні»,

«Особливості обліку ЗЕД»,

«Організація бухгалтерського обліку».

📌Наукові інтереси:

облік та контроль, організація бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економіки, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 100

📌Основні наукові публікації:

 1. Кубік В.Д. Поняття справедливої оцінки у відповідності до міжнародних стандартів: проблеми застосування в Україні. Матеріали XLIX Международной научной конференции «Актуальные научные исследования в современном мире» (заочно) 26-27 мая 2019 г. Журнал Переяслав-Хмельницкий, 201 9.- Вып. 5(49), ч. 7. С.74-80.
 2. Кубік В.Д., Обнявко О.В. Етична складова облікової політики підприємств. Збірник наукових праць: Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2019. 6 (269).С. 84-105
 3. Кубік В.Д., Мілько Л.В. Реформування обліково-контрольної системи підприємств України за  міжнародними  стандартами : монографія / за ред. Н.О. Лоханової.  Харків: «Діса плюс», 2018. с. 6-15
 4. Кубік В.Д. Справедлива вартість у відповідності до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»: проблеми застосування в України / Міжднародні стандарти фінансової звітності – теоретичні засади та практика впровадження в Україні : монографія / за ред. Н.О. Лоханової. – Харків: «Діса плюс», 2019. С.149-156.
 5. Кубік В.Д. Облік дебіторської заборгованості: проблеми в системі управління та шляхи вирішення. ІV Міжнародна інтернет – конференція «MODERN ACHIEVEMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY», 9 – 10 червня 2020 р. у м. Стокгольм, Швеція С.29-35 URL:http://el-conf.com.ua/
 6. Кубік В.Д., Обнявко О.В. Соціальна відповідальність облікової діяльності в умовах євроінтеграції та глобалізації економіки / Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С. 159-162.
 7. Кубік В.Д. Питання формування облікової політики щодо обліку виробничих запасів на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Do desenvolvimento mundial como resultado de realizações em ciência e investigação científica: Coleção de trabalhos científicos «ΛΌГOΣ» com materiais da conferência científicoprática internacional (Vol. 1), 9 de outubro de Lisboa, Portugal: Plataforma Científica Europeia. Р.74-76. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/09.10.2020/357

📌Підручники та посібники (співавторство):

📌Навчальні посібники:

 1. Теорія бухгалтерського обліку, під ред. Валуєва Б.І., Одеса, ОДЕУ, Принт-Майстер, 2001р.
 2. Теория бухгалтерского учета, под ред. Валуева Б.И., Одесса, Принт-Майстер, 2002г.
 3. Бухгалтерський облік (частина 1): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спец. 6.0305901 «Облік і аудит» під ред. Максімової В.Ф., м. Іллічівськ, ТОВ «Iздатєльскій центр» 2013р.
 4. Фінансовий облік -2: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спец. 6.0305901 «Облік і аудит» під ред.. Лоханової Н.О. Одеса: ОНЕУ, 2016
 5. Управлінський облік для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за редакцією д.е.н., професора Лоханової Н.О.  Одеса: ОНЕУ, 2016

 📌Підручники:

 1. Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» під ред. Максімової В.Ф., Одеса: ОНЕУ, 2012 – http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/506/1

📌Посилання на профіль 

Google Scholar 

ORCID