Кузіна Руслана Віліївна

Кузіна
Руслана Віліївна
д.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта 

Одеський державний економічний університет, 1994 рік, «Облік і аудит»

USAID, Навчання та отримання кваліфікаційного сертифіката на право навчати бухгалтерів акціонерних підприємств по впровадженню міжнародних стандартів обліку, свідоцтво №0016 від 20 мая 1999 року

Екзаменаційна мережа CIPA-EN, Навчання за програмою міжнародної сертифікації САР, сертифікат САР – свідоцтво №0007239 від 15 серпня 2007 року

Інститут сертифікованих фінансових менеджерів, диплом ІПФМ по курсу «Фінансовий менеджмент», свідоцтво №FM51393 від 29 жовтня 2008 року; диплом тьютора ІПФМ за курсом «МСФЗ», свідоцтво №TUT125664 від 29 грудня 2008 року

АТС інтернешнл,  Диплом АССА (ДипІФР рус.), Свідоцтво №1659797, сесія від 04 грудня 2008 року

Hubert H. Humphrey Fellowship Program , Адміністрування вищої освіти, Планування і політика в галузі вищої освіти, Пенсільванський державний університет, College of Education (США) ( Червень 2018 – Вересень 2019)

Сертифікат аудитора України №007444

📌Науковий ступінь 

Кандидат економічних наук ,  «Підприємництво, менеджмент, маркетинг», Диплом ДК №003341 від 12 травня 1999 року

Доктор економічних наук , «Формування системи корпоративної звітності: теорія, методологія та організація» диплом ДД 006274 від 28.02 2017

📌Вчене звання 

Доцент, 2011

📌Досвід роботи

24 років, на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 1996 року

ВИКЛАДАЦЬКИЙ ДОСВІД

2018 – Erasmus + mobility progrmme

Visiting professor в D.A. Tsenov Academy of Economics, Болгарія

2014 – Высшая школа экономики (Прага)

Visiting professor – Лекції по предмету Бухгалтерський і податковий облік в Україні.

2002-2013 – МВА програма ОНЕУ

Бізнес тренер з предметів Бухгалтерський облік, Управлінський облік

2005 – по теперішній час

КТЦ Альвіс

Бізнес тренер за програмами міжнародної сертифікації САР / CIPA

Корпоративні семінари: Одеський торговий порт, Компанія «Мрія», ҐПК, Водний світ, Бейкер Тіллі Україна і багато інших

2007 – по теперішній час

Інститут сертифікованих фінансових менеджерів (ІСФМ)

Сертифікований тьютор з предметів Міжнародні стандарти фінансової звітності, Фінансовий менеджмент, Внутрішній аудит

2013-2015 – Державна податкова служба України.

Відділ по роботі з великими платниками.

Лекції з основ Міжнародних стандартів фінансового обліку

2012-2015 – Участь в регіональних семінарах, що проводяться НКЦБФР і Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України (Київ, Одеса)

📌Дисципліни

Міжнародні стандарти фінансової звітності, Професійна етика, Податкові ризики

Підвищення кваліфікації 

USAID, Навчання та отримання кваліфікаційного сертифіката на право навчати бухгалтерів акціонерних підприємств по впровадженню міжнародних стандартів обліку, свідоцтво №0016 від 20 мая 1999 року

– Стажування в Німеччині за Програмою Федерального міністерства економіки з підготовки управлінських кадрів Німеччина – Україна (2007);

Екзаменаційна мережа CIPA-EN, Навчання за програмою міжнародної сертифікації САР, сертифікат САР – свідоцтво №0007239 від 15 серпня 2007 року

Інститут сертифікованих фінансових менеджерів, диплом ІПФМ по курсу «Фінансовий менеджмент», свідоцтво №FM51393 від 29 жовтня 2008 року; диплом тьютора ІПФМ за курсом «МСФЗ», свідоцтво №TUT125664 від 29 грудня 2008 року

АТС інтернешнл,  Диплом АССА (ДипІФР рус.), Свідоцтво №1659797, сесія від 04 грудня 2008 року

– Короткострокова стажування на кафедрі Фінансового обліку і аудиту, факультету Фінансів і Бухгалтерського обліку Університету Економіки Праги (Чехія) (20-25 квітня 2013);

– Короткострокова стажування в Інституті професійних бухгалтерів Росії. Майстер клас з навчання МСФЗ, Москва (18-19 листопада 2013)

– Стажування Київ (Україна) Майстер клас з навчання МСФЗ (18-19 листопада 2015)

– Наукове стажування в США, 2018-2019,  Hubert H. Humphrey Fellowship Program in Higher Education Administration, Planning and Policy, Penn State, College of Education (USA)

– Сертифікат аудитора України №007444

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки

Для викладачів «Методи вдосконалення навчання для акредитації на заліки і підготовки студентів ВНЗ для подальшої здачі іспитів кваліфікації АССА» 22 квітня 2016

📌Наукові інтереси

Міжнародні стандарти фінансової звітності, Професійна етика, Оподаткування

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 70

📌Вибрані публікації 

1.Accounting of exchange rate differences on transactions with foreign currency loans / R.Kuzina, V. Panasyuk, J. Moroz, I. Babich. // International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). – 2020. – С. pp. 391–398. SCOPUS

2.Kuzina R. Forecasting investment demand of Ukrainian enterprises / Ruslana Kuzina. // International Journal of Scientific and technology research. – 2020. – С. pp. 202–210.

SCOPUS

3.Кузіна Р. В.  ОЦІНКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПРИРОДНИХ КАТАКЛІЗМІВ ТА НАСТУПНІ РОЗКРИТТЯ У ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСА / Руслана Кузіна. // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка.. – 2020. – №210/3 – С. 25–

4.Кузіна Р.В, Ковальський А.А. Інвестування в комунальний сектор економіки: питання оподаткування// Облік і оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія / за ред. Р. В. Кузіної. – Харків: «Діса плюс», 2019. –200 с. – С185-198.

5.Кузіна Р.В. Обліково–аналітичне забезпечення корпоративної звітності за МСФЗ //Облік і оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія / за ред. Р. В. Кузіної. – Харків: «Діса плюс», 2019. –200 с. – С. 32-60

6.Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кузіна Р.В. Інтегроване звітування: концепція, методологія, організація: Монографія  – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – 252 с.

7.Кузіна Р. В. Розвиток системи корпоративної звітності / Р. В. Кузіна // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 288-298. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_4_31.

8.Кузіна Р.В. Розділ 6 Облік за міжнародними стандартами фінансової звітності ( МСФЗ) : галузевий аспект// Облік у галузях економіки: навчальний посібник / Р.В. Кузіна, Т.П. Добрунік, О.В. Радова, О.В. Обнявко, Н.П. Ілюхіна, О.Б. Негрі. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 508 с. – С.409-474

9.Кузіна Р. В. Нормативно-правові засади впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / Р. В. Кузина // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. — Одеса, 2015. — № 1. — С. 222—228.

10.Кузіна Р. В. Підготовка інтегрованої корпоративної звітності на основі системи збалансованих показників / Р. В. Кузіна // Вісник Одеського національного університету. Економіка. — 2015. — Т. 20, вип. 2. — С. 190—195

📌Посилання на профіль

Google Scholar