Ліцензування

Розподіл ліцензійного обсягу за спеціальностями, освітніми програмами та формами навчання

Рівень вищої освіти
Переглянути ліцензійні обсяги
Початковий (короткий цикл)
Перший (бакалаврський)
Перший (бакалаврський) _ скорочений термін навчання
Другий (магістерський)