Ляліков Сергій Володимирович

Ляліков
Сергій Володимирович
к.е.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ (?)

Посада: к.е.н., доцент.

Освіта: Одеський інститут народного господарства, 1974 р., спец. “Фінанси і кредит”, економіст.

Дисципліни, які викладаються: «міжнародна економіка», «ТНК».

Напрямки наукових досліджень: міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини, транснаціональні корпорації

Науковий ступінь:

к.е.н. зі спец. 08.00.01 – політична економія, доцент по кафедрі політичної економії, дисертація за темою: «Проблеми економічного розвитку сучасного ГМК та їх відображення в буржуазних теоріях росту» (1981).

Основні наукові публікації:

– Міжнародні економічні відносини / Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Барановська М.І., Ковалевський В.В., Сотніков Ю.М., Кравченко Є.В., Бикова М.Є., Ляліков С.В., та ін./ Київ, ЦУЛ, 2012 р. – 235 с.