Макуха Сергій Миколайович

Макуха
Сергій Миколайович
Зав. кафедрою, к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності за останні 5 років

📌Вища освіта

Гуманітарна академія Збройних Сил (м. Москва), педагогічний факультет у 1992 р.

Соціальний педагог. Викладач. Офіцер з вищою військовою освітою

📌Науковий ступінь

к.е.н. «Грошово-кредитні чинники макроекономічної трансформації перехідної економіки» 2004 р.

📌Вчене звання

Доцент, 2005 р.

📌Досвід роботи

Служба у Збройних силах. З 1991 р. на викладацькій роботі

📌Дисципліни

Загальна економічна теорія

Мікроекономіка

Макроекономіка

Економічний розвиток

Фінансова та кредитна політика

📌Підвищення кваліфікації

ОНУ ім. І. І. Мечникова 2017

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасний рух науки» 3 – 4 жовтня 2019 р. Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience»

📌Наукові інтереси

Трансформація світової економіки

Фінансово-кредитна політика

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 123

📌Вибрані публікації 

  1. Макуха С.М., Сидоренко О.П. Формування національної моделі економічного розвитку України під впливом глобалізації. Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2019, № 9-10, c. 69-81
  2. Макуха С.М., Сидоренко О.П. Раціональність як філософська проблема та дієвий чинник формування економіки знань. Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (72), 2020 С. 9 – 24
  3. Макуха С.М. Трансформація фінансово-кредитних відносин під впливом глобалізації. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). – Полтава, 2019. – С. 320 – 523
  4. Макуха С.М. Ідея нового інтегрального суспільства: за та проти. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації: матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання». – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 28 – 31
  5. Экономика знаний в эпоху глобальных трансформаций. раздел в коллективной монографии Социально-экономическое развитие региона: теория и практика. Тула: Издательство Промпилот, 2019 г. – С. 106 – 108
  6. Сидоренко А.П., Макуха С. Н. Идея интегрального общества – на пути к новому мировому устройству. Вестник Тульского филиала Финуниверситета. Тула: Издательство Промпилотпро, 2020 – С. 354 – 357
  7. Kovalenko V., Sheludko S., Kretov D., Makukha S., Lunyova O Risk management concepts in project finance: theoretical framework. Economic and Social Development (Book of Proceedings), 53rd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Sveti Martin na Muri, 10 – 11 September 2020. – P. 285 – 294

📌Посилання на профіль 

Google Scholar

ORCID