Мартинова Наталія Степанівна

Мартинова
Наталя Степанівна
к.п.н., доцент 

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва, 1997 р., за спеціальністю «Менеджмент у невиробничій сфері» з присвоєнням кваліфікації економіст-менеджер

📌Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук.

Тема дисертації:  «Ігрові технології в професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму», 2015 р.

📌Досвід роботи

1996 – 1998 рр. – Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва (м.Сімферопіль, АРКрим), кафедра менеджменту і маркетингу, викладач-стажист

1999-2002 рр. – ПВНЗ Євпаторійський коледж економіки і менеджменту (АРКрим), кафедра економіки і менеджменту, викладач

2002 – 2004 рр. – ТОВ «ТА Компас України» (м.Київ), провідний менеджер; готель «Візит» (м.Київ), адміністратор-касир

2004 – 2006 рр. – ПВНЗ Інститут Реклами, (м.Київ), кафедра рекламного менеджменту і економіки, старший викладач

2006 – 2008 рр. – Інститут професійно-технічної освіти АПН України, (м.Київ) лабораторія сфери послуг та туризму, молодший науковий співробітник

2009 – 2016 рр. – ПВНЗ Київський інститут бізнесу та технологій, кафедра менеджменту, старший викладач

2016 – 2018 рр. – Академія праці соціальних відносин і туризму, (м.Київ), кафедра спец.туристичних дисциплін, доцент

з 2018 р. – ОНЕУ, кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, старший викладач

Викладацький досвід – 20 років

📌Дисципліни

 • Рекреаційні комплекси світу;
 • Економіка турфірм;
 • Навчально-економічна практика

📌Підвищення кваліфікації

 • комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Коледж культури і мистецтв», отримано кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», Атестація 30.04.2015 р.
 • дитячий табір ТОВ «Твоя експедиція», с. Криворівня, Верховинського р-ну, Івано-Франкійської обл., 2013-2019 рр.
 • мережа готелів “Victoria Group Hotels & resorts” Еленіте / Сонячний берег, Болгарія, 2017
 • готель ТОВ «Palais-Royal», м. Одеса 2019 р.
 • туроператор ТОВ «Мережа туристичних агенцій «Поїхали з нами», м. Київ 2020 (on-line)

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 • курс «Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес вищих мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» Інститут післядипломної освіти НАКККіМ (м. Київ) Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ№ 113254 від 27.02.2015 р.
 • тренінг «Коучинг-технології в менеджменті та в освіті», Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, АПСВТ, 24.01.2017 р. № 1701/31
 • Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика / І Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт.-1 лист. 2018 р. /– Львів: ЛТЕУ, 2018
 • Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі. Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 17 квітня, 2020р.)
 • Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку:  ІІІ Міжнародна науково-методична конференція (м. Одеса, 27-28 лютого 2020 р.)
 • Social innovations for sustainable regional development: The 16th International Scientific Conference (Klaipeda, 29April, 2020) / Klaipėda University, 2020.

📌Наукові інтереси

Розробка і реалізація проектів з впровадження в навчальну діяльність практики соціального партнерства з компаніями, що працюють в туристичному бізнесі.

Молодіжний та дитячий туризм.

Активні види туризму.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 60

📌Вибрані публікації

 1. Мартинова Н.С. Використання ігрових професійно орієнтованих технологій навчання у професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму : метод. рек. / Наталя Мартинова. – Луганськ: Глобус, 2014. – 94 с.
 2. Мартинова Н.С. Організація та результати діяльності навчально-виробничого колективу у підготовці майбутніх менеджерів туризму / Н.С. Мартинова // Теорія та методика управління освітою: електронний журнал / [редкол. : Єльникова Г.В. (голова) та ін.]; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України». – 2014. – № 3 (14). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://tme.umo.edu.ua/docs/16/6.pdf>. – Загол. з екрану. – Мова укр.
 3. Мартинова Н. Організація туристичного бізнесу / Н.Мартинова. – Київ: Вид. група «Шк. світ», 2016. – 136 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). (навчально-методичний посібник).
 4. Мартинова Н.С. Перспективи розвитку соціального партнерства на прикладі туристичного бізнесу України / Наталя Мартинова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій – №1 (29) 2016 / Редкол.: Т.І. Пішеніна (голова) та ін. – Київ: Видавництво КІБІТ, 2016 р. — С. 53 – 57.
 5. Мартинова Н. Перспективи розвитку подієво-гастрономічного туризму в Одесі як туристичної дестинації / Н. Мартинова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : зб. наук. праць / За ред. : Д.В. Завадської (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). Одеса : Одеський національний економічний університет. – 2019. – № 6 (269). – с. 121-146. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2019/269/pdf/121-146.pdf – Мова укр.
 6. Мартинова Н.С. Світовий досвід кластеризації різних видів туризму. Активні види туризму / Н.С. Мартинова // Концептуальні підходи до організації та діяльності туристичних кластерів: монографія /За заг.ред. І.В.Давиденко і О.Л.Михайлюк – К.: ФОП Гуляєва В.М., 2020. – 497 с. (С.428-462)

📌Посилання на профіль

ORCID

Google Scholar

Web of Science