Мартинова Наталя Степанівна

Мартинова
Наталя Степанівна
к.п.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада:  к.п.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Заклад, який закінчила:   

Спеціаліст: Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва, факультет економіки і менеджменту в невиробничій сфері (м.Симферопіль), здобула кваліфікацію економіст-менеджер, 1997 р.

Аспірантура: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м.Київ) за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» (педагогіка), тема дисертації «Ігрові технології в професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму», 2008 – 2011 рр.

Основні роботи: 

  • Мартинова Н.С. Використання ігрових професійно орієнтованих технологій навчання у професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму : метод. рек. / Наталя Мартинова. – Луганськ: Глобус, 2014. – 94 с.
  • Мартинова Н. Організація туристичного бізнесу / Н.Мартинова. – Київ: Вид. група «Шк. світ», 2016. – 136 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). (навчально-методичний посібник).

Додатково: 

  1. Мартинова Н.С. Перспективи розвитку соціального партнерства на прикладі туристичного бізнесу України / Наталя Мартинова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій – №1 (29) 2016 / Редкол.: Т.І. Пішеніна (голова) та ін. – Київ: Видавництво КІБІТ, 2016 р. — С. 53 – 57.
  2. Герасименко В.Г., Мартинова Н.С. Інноваційний підхід до професійної підготовки фахівців для сфери туризму в контексті партнерства освіти, науки та бізнесу / В.Г. Герасименко, Н.С. Мартинова // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика / Зб. тез І міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018
  3. Співорганізатор дитячого табору «Твоя експедиція», серпень 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 р.р. (100 осіб)
  4. Супервайзер з організації роботи обслуговуючого персоналу (покоївки, офіціанти на шведській лінії, ресторанах, барах, у кількості 400 осіб, студенти з України) та стажування в готельному об’єднанні “Victoria Group Hotels & resorts” (8 курортних готелів категорії 4, 5 зв., вілли – клас HV1) Еленіте / Сонячний берег, Болгарія, червень 2017 р. – серпень 2017 р.

Основне завдання професійної діяльності – розробка і реалізація проектів з впровадження в навчальну діяльність практики соціального партнерства з компаніями, що працюють в туристичному бізнесі.