Мацкул Валерій Миколайович

Мацкул
Валерій Миколайович
к.ф.-м.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌 Освіта
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Спеціальність «прикладна математика», кваліфікація «математик», 1978 рік)

Аспірантура 1978-1981 (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

📌 Науковий ступінь: 

Кандидат фізико-математичних наук, 1988 рік, спеціальність – 01.01.01 математичний аналіз (тема: «Наближений розв’язок крайових задач та сингулярних інтегральних рівнянь зі спряженням»).

📌 Вчене звання: 

Доцент кафедри математичних методів аналізу економіки, 1992 рік

📌 Дисципліни, що викладаються: 

«Вища математика» 

«Теорія ймовірностей та математична статистика» 

«Економіко-математичне моделювання» 

«Економетрія» 

«Фінансова математика» 

«Математичні методи і моделі в управлінні підприємством» 

«Комп’ютерне моделювання складних економічних систем»

📌 Нагороди, відзнаки, гранти: 

Відмінник освіти України – 2021 р.

📌 Сфера наукових інтересів: 

Математичні методи та моделі в економічних дослідженнях

📌 Підвищення кваліфікації: 

– Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, кафедра диференціальних рівнянь. Довідка про стажування з 10.03.2016 по 10.04.2016; 3,6 кредити ЄКТС (108 академічних годин), підсумковий контроль з оцінкою «відмінно». Тема «Методика викладання базових курсів та спецкурсів по кафедрі диференціальні рівняння».Дата видачі довідки 28.04.2016,  № 02-01-0788.

– 8TH INTERNATIONAL scientific conference on sustainability in energy and environmental science and passed an international scientific and pedagogical traineeship (6 ECTS Credits), September 21 – October 30, 2020 Ukraine – England – Slovak Republic 180 hours 

📌 Наукові праці: 

  1. Valerii Matskul, Anatoliy Kovalyov, Valentyn Chernyshev, and Diana Okara Stable development of travel business in the Odessa region: Estimate using multivariate statistical analysis. SHS Web of Conferences 91, 1035 (2021), (ES2020). URL: https://doi.org/10.1051/shsconf/20219101035 
  2. Valerii Matskul, Anatoliy Kovalyov, Mariia Saiensus, Diana Okara, and Valentyn Chernyshev Stable development of the Ukrainian cold logistics market: research by methods of Multidimensional Statistical Analysis. E3S SHS Web of Conferences 255, 01039 (2021), (ISCMEE2021).  April 16, 2021.  URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501039
  3. Optimization of the cold supply chain logistics network with an environmental dimension/Matskul, V., Kovalyov, A., Saiensus, M./2021
  4. The Ukraine and EU trade balance: prediction via various models of time series/ SHS Web of Conferences 73, 01020 (2020) IES 2019, Matskul V., Okara D.,  Podvalna N. https://doi.org/10.1051/20207301020

📌 Посилання на профіль:

ORCHID

Web of Science

Scopus

Google Scolar