Михайлюк Олена Леонідівна

к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада:   к.е.н., доцент
кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Заклад, який закінчила:  Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, геолого-географічний факультет, 1975-1980 рр.; Спеціальність: географія, економічна географія.

Аспірантура: Одеське відділення Інституту економіки АН УРСР, 1982-1985 рр..

Тема дисертації:    «Особенности развития приморских поселений Украинской ССР в условиях интенсификации морехозяйственной деятельности». (захищена у 1987 р.).

Основні роботи:

  • Михайлюк О.Л. Перспективи використання енергетичного потенціалу сірководню Чорного моря // Науковий вісник,ОНЕУ, 2012, №21(173), -С.91-100.
  • Михайлюк О.Л. Перспективи розвитку сільського (зеленого) туризму в Одеській області // Науковий вісник, ОНЕУ, №2 (182), 2013.- С. 132-140.
  • Михайлюк О.Л. Перспективи розвитку винних туристичних кластерів на Півдні України // Науковий вісник, ОНЕУ, №1 (181), 2013.- С. 29-41.

Додатково: 

1.Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни „Маркетинг у туризмі» для студентів 3 курсу всіх форм навчання напрямку «Туризм» Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2018 р. – 66с.

2.Курс лекцій з дисципліни «Міжнародна і національна туристична політика» для студентів 6 курсу спеціальності «Туризмознавство» Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р. – 255с. (співавтори: Петриченко П.А., Нездоймінов С.Г.)

3.Методичні вказівки до виконання практичних робіт та СРСР з дисципліни „Екологія» для студентів 1 курсу всіх форм навчання напрямку «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» Розділ «Безпека життєдіяльності» Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р. – 72с.

4. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни „Екологія» для студентів 1 курсу денної, заочної та вечірної форм навчання  спеціальностей «Туризмознавство» та «Готельно-ресторанна справа».- Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2015 р. – 28с