Михайлюк Олена Леонідівна

Михайлюк Олена Леонідівна к.е.н., доцент 

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 1975 р., географ

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук.

Тема кандидатської дисертації «Хозяйстенное освоение ресурсов морей и развитие приморских поселений». 1987 р

📌Вчене звання

Доцент, 1992 р

📌Досвід роботи – 40 років

📌Дисципліни

– Екологічний менеджмент;

– Екологія;

– Екологічний туризм;

– Маркетинг у туризмі га ГРС;

– Стратегічний маркетинг;

– Національна та міжнародна туристична політика

📌Підвищення кваліфікації

Інститут проблем ринку та еколого-економічних досліджень  НАНУ, 2016 р

📌Наукові інтереси

Екологічний менеджмент, екологія, екологічний туризм, маркетинг у туризмі га ГРС, стратегічний маркетинг, національна та міжнародна туристична політика, регіональна економіка

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 196

📌Вибрані публікації

  1. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Підручник / За ред.В.В.Ковалевського, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенова. 8-ме видання доповнене та перероблене.- Киів, Знання, 2006.-350с.
  2. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник /Під ред. В.Ф. Семенова та О.Л.Михайлюк .- Київ, Знання, 2006.- 366с.
  3. Природно-ресурсний потенціал Одеської області: екологічна ситуація .- Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону : монографія / За заг. ред. В. Г. Герасименко.- Одеса : ОНЕУ, 2016. — 262 с. (С. 84-91).
  4. Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції / За заг. ред. В.Г. Герасименко, О.Л.Михайлюк.- К.: ФОП Гуляєва В.М., 2019. — 332 с.
  5. Концептуальні підходи до організації та діяльності туристичних кластерів : монографія /За заг. ред. І.В. Давиденко і О.Л. Михайлюк .- К.: ФОП Гуляєва В.М., 2020.- 497 с.
  6. Світовий досвід розвитку кластерів медичного туризму // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / За ред. : М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2019. № 2-3 (70-71). -С.40-52. (Співавтор Ухлічева І.В.).
  7. Дослідження особливостей процесу кластеризації туристичної сфери Європи .- Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / За ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2020. № 1 (72). (Співавтор Нечєва Н.В.).

📌Посилання на профіль

scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=pBfuJIMAAAAJ

Web of Science