Неруца Лілія Вікторівна

Неруца Лілія Вікторівна

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Освіта: Одеський національний економічного університет, факультет міжнародної економіки, спеціальність «Експертиза товарів та послуг», магістр, 2016 р. 

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність «Публічне управління та адміністрування», магістр, 2019 р.

Аспірант кафедри експертизи товарів та послуг, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Тема дослідження: «Оцінка ефективності біологізації аграрних підприємств».

📌Посада: викладач кафедри експертизи товарів та послуг.

📌Дисципліни, які викладаються: Товарознавство. Стандартизація, сертифікація і метрологія. Експертиза товарів. 

📌Сфера наукових інтересів: 

Безпечність та якість споживчих товарів. Принципи та вимоги забезпечення якості продуктів органічного виробництва в Україні  Сертифікація органічної сільськогосподарської продукції

📌Вибрані публікації 

  1. Неруца Л.В., Захарчук В.Г. Товарознавча експертиза парфумерних товарів в контексті вимог європейських стандартів. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. ОНЕУ, Одеса 2016. № 12. С. 81-97.
  2. Nerutsa L., Zarharchuk V. The basic principles of the state policy in the field of protection of consumers rights in the market of organic products. Socio-economic research bulletin: collection of scientific works / chief editor M. I. Zveryakov; Odessa National Economic University. Odessa, 2018. No.1 (65), pp. 60–70. .
  3. Nerutsa L., Zarharchuk V. Features of modern expert researches of perfumery products / V. Zakharchuk, L. Nerutsa // Socio-economic research bulletin; Odessa National Economic University. – Odessa, 2018. – No. 4 (68). – pp. 9‒18.
  4. Формування ринку органічної продукції в Україні: теоретичні та практичні аспекти: монографія/ за заг. ред. Т. А. Кунділовської. Одеса: Астропринт, 2019. 136 с. (власний внесок 1,0 авт. арк.)

📌Посилання на профіль

Goоgle Scholar

ORCID ID