Спеціальність: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітньо-професійна програма 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Вища математика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова професійного спілкування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія ймовірностей та математична статистика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія та логіка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл професійної підготовки
Бухгалтерський облік Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вступ до фаху Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гроші та кредит Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка праці і соціально-трудові відносини Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота за фахом Силабус Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт
Маркетинг Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий облік – 1 Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий облік – 2 Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія економічної думки Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Комп’ютеризація ділової інформації Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Контролінг  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Контроль і ревізія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облікова політика підприємства Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік у зарубіжних країнах Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація та проведення наукових досліджень Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи оподаткування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правове забезпечення економічної діяльності Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тайм-менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія економічного аналізу Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія контролю Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodl
Фінансовий менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Практична підготовка (за вибором)
Навчально-економічна практика (виробнича) Силабус  Методичні вказівки щодо організації та проведення практики
Навчально-економічна практика (тренінг) Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Атестаційний екзамен Робоча програма екзамену Методичні рекомендації випускової кафедри