Опитування

ГРАФІК РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ

викладачі, співробітники, студенти, випускники, роботодавці можуть пройти опитування протягом навчального року. Аналіз результатів опитування проводиться відповідно до  наведеного графіку та використовується кафедрами удосконалення освітнього процесу

Назва анкети Підсумки опитування
Викладачі та співробітники:
Щодо задоволеності роботою в університеті січень,

червень

Щодо дотримання академічної доброчесності січень,

червень

Студенти:
Щодо оцінки якості навчання в університеті січень,

червень

Щодо дотримання академічної доброчесності січень,

червень

Щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії січень,

червень

Щодо організації дистанційного навчання в ОНЕУ січень,

червень

Перегляд освітніх програм січень,

червень

Анкета якості організації СРС
Щодо інформованості про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень січень,

червень

Випускники:
Щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу січень,

червень

Роботодавці:
Щодо якості підготовки фахівців в ОНЕУ січень,

червень

Щодо оцінки якості навчання в ОНЕУ (1-4 курс), 2020 (весняний семестр)

Щодо оцінки якості навчання в ОНЕУ (ФФБС), 2020 (весняний семестр)

Щодо оцінки якості навчання в ОНЕУ (ФФБС) 2020-2021 н.р. (осінній семестр)

Щодо оцінки якості навчання в ОНЕУ (ФМОІТ), 2020 (весняний семестр)

Щодо оцінки якості навчання в ОНЕУ (ФЕУП), 2020 (весняний семестр)

Щодо оцінки якості навчання в ОНЕУ (ФМЕ), 2020 (весняний семестр)

Анкета якості організації самостійної роботи студентів 2020

Щодо організації дистанційного навчання в ОНЕУ 2020

Щодо дотримання академічної доброчесності (молодший бакалавр) 2020

Щодо інформованості про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень 2020

Перегляд освітніх програм 2020

Анкета якості організації СРС 2020 (осінній семестр)

Анкетування ФФБС 2020

Викладачі 2020 (осінній семестр)

Щодо організації дистанційного навчання в ОНЕУ 2020 (осінній семестр)

Щодо організації дистанційного навчання в ОНЕУ (молодший бакалавр) 2020 (осінній семестр)

Опитування роботодавців 2020 (осінній семестр)

Перегляд освітніх програм 2020 (осінній семестр)