Бізнеc-тренінг центр

Межеєвська
Олена Валеріївна

Керівник Центру

Структурний підрозділ СФПК – Бізнес-тренінг центр ОНЕУ, пропонує підприємцям бізнес-тренінги, майстер-класи та консультативні семінари. Діяльність БТЦ спрямовано на формування практичних навичок фахового спрямування у слухачів, студентів та аспірантів, формування відповідних компетенцій.

Тренінговий процес розглядається як комплексний захід, що є базою для підвищення кваліфікації та вдосконалення компетенцій персоналу підприємств, установ і організацій регіону. Він включає певну кількість складових компонентів таких як зміна акцентів в процесі навчання (перехід від інформаційного змісту до розвиваючого), збільшення форм і методів, зміна взаємовідносин сторін і сприйняття ними один одного.

Тренінги припускають організацію і розвиток діалогового спілкування, що веде до взаєморозуміння, взаємодії та спільного вирішення загальних задач. У ході діалогового навчання студенти (слухачі) навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, оцінювати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися.

БТЦ також організовує і проводить тренінги, орієнтовані на удосконалення бізнес-процесів на підприємствах-замовниках.

Діяльність БТЦ пов’язана з організацією і проведенням науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з питань розвитку бізнесу, а також організацією консультаційно-інформаційної роботи з організаціями, установами і підприємствами регіону.


График тренингов на 2014/2015 учебный год

Датаи время Название Местопроведения Ведущий
«Використання комп’ютерних технологій для підвищення обгрунтованості наукових досліджень » к.э.н ., доцент Карпов В.А
Серия семинаров-тренингов «Европейские стандарты управления бизнесом»
I семинар-тренинг «Создание и развитие собственного бизнеса в контакте с зарубежными партнерами »
д.э.н., проф. Ковалев А.И.

к.э.н., доцент Карпов В.А.

«Европейские стандарты управления бизнесом»
Второй день.
к.э.н. ,доцент Карпов В.А.
« Проблемы функционирования фондового рынка Украины » к.э.н., доцент Арутюнян Р.Р.
« Активные методы обучения в ВУЗах Украины » к .э.н ., доцент Арутюнян Р.Р.
Информационный семинар «Подготовка прохождения собеседования для стажировки в Германии» Координатор проекта Алексиадис Ирина ( Германия)
« Бизнес – проектирование » к.э.н ., доцент Карпов В.А
« Формування ідеї власного бізнесу та оформлення її у вигляді бізнес -плану інвестиційного проекту» к.э.н ., доцент Карпов В.А
«Використання комп’ ютерних технологій для підвищення обгрунтованості наукових досліджень » к.э.н ., доцент Карпов В.А
Project Expert – оценка эффективности и рискованности проектных решений ; к.э.н ., доцент Карпов В.А
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ЦИКЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ “КОРОТКИМИ ДЕНЬГАМИ» к.э.н., доцент Карпенко Л.Н.
« АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЯ»
(на примере ООО « Одесский завод металлоконструкций »)
к.э.н., доцент Карпенко Л.Н.
«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (на примере ООО « Одесский завод металлоконструкций ») (« Метизная вспышка ») к.э.н., доцент Карпенко Л.Н.
«БИЗНЕС-ПЛАН – КЛЮЧ К УСПЕХУ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (на базе Центра женщин-предпринимателей Шарлоттенбург-Вильмерсдорф Германии ) к.э.н., доцент Карпенко Л.Н.
«ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ» (на примере малого предприятия Германии отрасли хлебобулочных изделий ) к.э.н., доцент Карпенко Л.Н.
Семинар №1: CROSSCULTURE MANAGEMENT (МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ)

Часть 1. Сравнение межкультурных стандартов Германии и Восточной Европы по модели HOFSTEDE „5D“
Часть 2. Стратегии успеха делового сотрудничества с немецкими партнёрами
Часть 3. Монохронные и полихронные культуры . Деловая ориентация . Отношение ко времени

к.э.н., доцент Карпенко Л.Н.
Школа HR – менеджера ( для малого и среднего бизнеса ) Тринчук Елена Борисовна
Ст. преподаватель кафедры УПЭТ, ОНЭУ
Руководитель отдела связей с работодателями и содействие по трудоустройству студентов КА «УСПІХ»
Эффективные технологии поиска работы Тринчук Елена Борисовна
Ст. преподаватель кафедры УПЭТ, ОНЭУ
Руководитель отдела связей с работодателями и содействие по трудоустройству студентов КА «УСПІХ»
Школа HR – менеджера ( для малого бизнеса) Тринчук Елена Борисовна
Ст. преподаватель кафедры УПЭТ, ОНЭУ
Руководитель отдела связей с работодателями и содействие по трудоустройству студентов КА «УСПІХ»
Современные методы проведения собеседования Тринчук Елена Борисовна
Ст. преподаватель кафедры УПЭТ, ОНЭУ
Руководитель отдела связей с работодателями и содействие по трудоустройству студентов КА «УСПІХ»
Мастерство коммуникаций Тринчук Елена Борисовна
Ст. преподаватель кафедры УПЭТ, ОНЭУ
Руководитель отдела связей с работодателями и содействие по трудоустройству студентов КА «УСПІХ»
Психология эффективного управления Тринчук Елена Борисовна
Ст. преподаватель кафедры УПЭТ, ОНЭУ
Руководитель отдела связей с работодателями и содействие по трудоустройству студентов КА «УСПІХ»

Пушкінська, 25
722-65-33
btc@oneu.edu.ua