МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ

Міжнародний фонд « Відродження»

Міжнародний Фонд “Відродження” (МФВ) є однією з перших благодійних організацій, створених для сприяння розвитку відкритого та демократичного суспільства в Україні. МФВ було засновано в 1990 році. З тих пір МФВ підтримує громадські ініціативи, мета яких збігається з цілями Фонду в усіх регіонах країни, закладаючи фундамент і створюючи умови для прогресивної трансформації суспільства. Міжнародний Фонд “Відродження” є частиною міжнародної мережі фондів мережі фондів Сороса. Ця мережа складається з національних і регіональних фондів у більш ніж тридцяти країнах світу, переважно в Центральній і Східній Європі, а також на території колишнього Радянського Союзу. Фонд спрямовує фінансову підтримку ініціативам українських громадян. Варто зазначити, що МФВ – це національна громадська організація, яка визначає свою довгострокову щорічну стратегію, погоджуючи плани, схвалені Правлінням Фонду, з загальною стратегією всіх мережевих програм Інституту відкритого суспільства. Як недержавна організація, перебуває під громадським контролем, МФВ визначає свою стратегію незалежно від державних структур та урядів іноземних держав-донорів. Пріоритети Фонду визначаються Правлінням та Програмними радами, до складу яких входять авторитетні громадські діячі українського суспільства, фахівці в тих областях, в яких Фонд здійснює свою діяльність: громадянське суспільство, освіта, культура, ЗМІ, державне управління, охорона здоров’я та ін Програмні ради – це спеціалізовані органи, які визначають напрямки підтримки громадських ініціатив, а також переможців конкурсів МФВ. Фонд зацікавлений у децентралізації доброчинної підтримки шляхом залучення широкого кола клієнтів з регіонів України. Методи діяльності МФВ в Україні подібні методів, які використовують організації, підтримані Соросом, в інших країнах. Однак їх пристосовано до українських умов, оскільки МФВ – це українська громадська благодійна організація. Фінансова база МФВ складається з приватних внесків, які забезпечує фінансист-філантроп Джордж Сорос. Деякі з програм МФВ здійснюються спільно з українськими, міжнародними та іноземними донорськими організаціями, що працюють в Україні. Міжнародний фонд “Відродження” фінансує проекти в галузі освіти, культури, видавничої та інформаційної сферах, охорони здоров’я, соціальній сфері, сприяє досягненню прозорості та відкритості законодавства та управління державою, створенню реальних умов для забезпечення впливу громадськості на державну політику, розвитку та зміцненню незалежних засобів масової інформації, становленню громадянського суспільства, інтеграції громад національних меншин, та забезпеченню міжнаціонального миру та толерантності.

Хто і як приймає рішення про підтримку проектів?
Оголошення про конкурси, що проводяться МФВ, обов’язково публікуються в пресі та на веб-сайті МВФ. Проекти, подані на конкурс, оцінюються керівництвом МВФ і Програмними радами, до складу яких входять провідні фахівці та експерти. Після ретельного аналізу проектів і колективного обговорення ради представляють свої пропозиції щодо схвалення або відхилення конкретних проектів. У разі потреби для проведення додаткового аналізу запропонованого проекту запрошують незалежних експертів. На всіх етапах (подання проекту, його оцінка і рішення про надання гранту) діють чіткі механізми забезпечення повної відкритості і підзвітності процесу надання гранту. Спочатку всіх учасників конкурсу в письмовому вигляді повідомляють про те, що Фонд отримав їх проекти. Кожен проект реєструється під індивідуальним номером. У залежності від розміру гранту проекти, оцінені Програмними радами, можуть подаватися на розгляд. Правління для ухвалення остаточного рішення: Правління обговорює проекти під час своїх зібрань і визначає, яким з неприбуткових організацій буде присуджено гранти.

Яка процедура подання проектів до фонду?
Двічі на рік МФВ оголошує в пресі конкурси з наступним програмним напрямками:
– “Громадянське суспільство” »… 
– “Інформаційні програми” ». 
– “Освіта” »… 
– “Культура” »… 
– “Охорона здоров’я” »… 
Для участі в конкурсі необхідно подати до відділу програмно-організаційного забезпечення МФВ [254053, м. Київ, Бехтерівський провулок, 13-а, тел: +380 (44) 216-3307] заявку за встановленою формою і в строки, які вказуються в оголошеннях.
Для раціоналізації процесу подання та оцінки заяв та забезпечення рівних можливостей різних категорій потенційних грантоотримувачів, МФВ пропонує їм аплікаційну форму загального зразка, яка є в представництвах Фонду регіональних  інформаційних партнерів, а також в електронному вигляді в Інтернеті на офіційному сайті Фондуhttp://www.irf.kiev.ua.
– Заявки розглядаються адміністрацією фонду та Програмною Радою напрямку;
– Учасники конкурсів, чиї заявки підтримані рішенням Програмних Рад, готують проект. Про форму та термін подання проектів учасників повідомляють одночасно з листом-відповіддю на заявку;
– Проект розглядається адміністрацією фонду, після – Програмна Рада напрямку робить висновки про підтримку-відхилення всіх проектів, у тому числі і з регіональних відділень МФВ (тих, які отримали позитивну оцінку від програмної адміністрації / Координаційної Ради регіонального відділення);
– Рішення про фінансування проектів-переможців приймає Правління МФВ;
– Про результати розгляду заявок / проектів аплікантів повідомляють у письмовому вигляді;
– Матеріали, подані на конкурс, не повертаються;
– Рішення конкурсних комісій остаточне і перегляду не підлягає;
– Після встановлених термінів заявки / проекти не приймаються.

Яка процедура отримання грантів від фонду?
Гранти надаються на основі юридичної угоди, яка передбачає детальну звітність і виплату гранту у формі траншів. Фонд здійснює незалежний фінансовий моніторинг проектів. Всі заявки на отримання грантів, а також самі гранти опиняються в Системі управління грантами МФВ, до якої входить тематична база даних проектів, розглянутих, підтриманих і відхилених експертами МВФ. Інформація про проекти МФВ відкрита. База даних про проекти доступна через Інтернет. Вона дозволяє громадськості, тобто будь-якій людині в будь-якій частині світу, отримати загальні відомості про кількість проектів, підтриманих грантами, назви проектів та імена відповідальних за них осіб, суми наданих грантів. Кожен відвідувач має можливість висловити Фонду свої думки про зміст і наслідки здійснення проектів. Сучасні технології дозволяють Фонду зробити свою діяльність внутрішньо високоефективною, а зовні прозорою для контролю за витратами, забезпечуючи таким чином повну об’єктивність інформації, відкритість програмної та фінансової діяльності і підзвітність громадськості.

Можливе фінансування позаконкурсних проектів?
Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку за межами розміру грантів, визначеного в умовах конкурсів МФВ. Ці позаконкурсні проекти, як виняток, подаються на розгляд Правління МФВ. Ці проекти (так само як і проекти, що відповідають умовам програм МФВ) необхідно заздалегідь зареєструвати у відділі програмно-організаційного забезпечення:
254053, м. Київ, Бехтерівський провулок, 13-а, тел: +380 (44) 216-3307

Що не підтримує МФВ?
Як правило, не видаються гранти на: 
– Проекти, що не відповідають напрямам програмної діяльності; 
– Будь-які проекти, що мають комерційний характер; 
– Проекти з гуманітарної допомоги; 
– МФВ не надає грантів фізичним особам, прибутковим організаціям, політичним  партіям і релігійним громадам.