Центр підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій

Підвищення педагогічної майстерності в ОНЕУ

Тренінг-семінар «Розвиток педагогічної майстерності»

 

 

 

 

 

 

Кіршо С.М. – керівник програми, к. філол. н, доцент, зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ

Метою тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» є підвищення педагогічної компетентності викладачів закладу вищої освіти (ОНЕУ).

Завдання тренінгусемінару:

 1. Поглиблення теоретико-практичних знань про психолого-педагогічні закономірності начання і виховання студентської молоді, а також формування та вдосконалення умінь у сфері вищої педагогічнї освіти.
 2. Поглиблення знань та професійно значущих умінь у сфері педагогічної психології задля ефективного педагогічного спілкування зі студентами.
 3. Ознайомлення із сучасними освітніми технологіями. Розробка плану-конспекту заняття (за вибором) із представленням для обговорення на семінарі.
 4. Майстер-класи провідних викладачів університету.

Розвиток професійно значущих якостей особистості викладача закладу вищої освіти (психологічні тренінги).

Програма тренінгу-семінару

Психологічні тренінги розвитку особистості

 

 

 

 

 

 

Долинська В.І. – психолог-тренер, ст. викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ

 1. Тренінг життєстійкості

Мета тренінгу – відкриття особистісного потенціалу для ефективної дії в нових умовах життя.

Завдання тренінгу:

 1. Розвиток компонентів життєстійкості: залученості, контролю, прийняття ризику.
 2. Прийняття своїх дій як позитивних.
 3. Переживання подій як результату особистісного вибору та ініціативи.
 4. Переживання подій як стимулу до засвоєння нового досвіду.

 

 1. Тренінг «Стратегія життєвого успіху»

Мета тренінгу – формування конструктивної самореалізації особистості.

Завдання тренінгу:

 1. Усвідомлення значення зовнішнього і внутрішнього успіху.
 2. Навчання постановки цілі і вміння її досягати.
 3. Розкриття своїх здібностей задля генерації нових ідей.

Психокорекція і самоменеджмент.

 

 1. Тренінг розвитку толерантності

Мета тренінгу – розвиток толерантного ставлення до себе і оточення, розвиток здатності емоційної саморегуляції.

Завдання тренінгу:

 1. Розвинути рефлексію та емпатію.
 2. Вирішення життєвих проблем через прийняття себе та інших.
 3. Виховувати толерантність.
 4. Допомагти учасникам усвідомити необхідність прощення, відчути радість прощення.

 

 1. Тренінг партнерських відносин у педагогічному спілкуванні

Мета тренінгу  – розвиток діалогічної спрямованості особистості на спілкування.

Завдання тренінгу:

 1. Дослідження характерних рис взаємодії партнерів по спілкуванню, які підвищують і знижують напруженість у взаємодії.
 2. Практикум зміни негативно зарядженого «Ти-повідомлення» (звинувачення) за допомогою позитивно зарядженого «Я-повідомлення» (конструктивної пропозиції).
 3. Рольові ігри, спрямовані на усвідомлення «Я-станів» особистості в спілкуванні (За Е. Берном: «Батько», «Дитина», «Дорослий»).
 4. Психокорекція та самоменеджмент відповідно до принципів партнерських відносин: «мости партнерських відносин».

 

 1. Тренінг управління емоціями

Мета тренінгу – розвиток адаптивності за допомогою трансформування енергії, що виникла, в усвідомлену адекватну дію на благо собі і оточуючим.

Завдання тренінгу:

 1. Дослідити процес управління емоціями як інструмент адаптивності.
 2. Сформувати алгоритм управління емоціями (рольові ігри).

Психокореція і самоменеджмент на базі особистісного «емоційного барометра». Розвиток адаптивної єго якості.