Романченко Алла Петрівна

Романченко Алла Петрівна
д. філол. н. (MD), професор

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Освіта:

– Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1990), спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація – філолог, викладач української мови та літератури;

– аспірантура Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1993-1998);

– докторантура Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2016-2018).

📌Науковий ступінь:

– доктор філологічних наук (2020), спеціальність 10.02.01 – українська мова (тема: «Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти»); 

– кандидат філологічних наук (2010), спеціальність 10.02.01 – українська мова (тема: «Прагмалінгвістичні параметри функціонально-семантичного поля компаративності в сучасній українській мові».

📌Вчене звання:

Професор кафедри української мови (2022 р.);

Доцент кафедри української мови (2013 р.).

📌Трудова діяльність:

1990-2000 рр. ‒  асистент кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

2000-2006 рр. ‒  викладач кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

2006-2011 рр. – старший викладач кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

2011-2020 рр. ‒  доцент кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

з 2020 р. ‒ професор кафедри української мови, а з 2022 – по теперішній час ‒  професор кафедри української мови та мовної підготовки іноземців Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

📌Дисципліни, які викладаються:

Основи академічного письма

Українська мова (за професійним спрямуванням)

📌Підвищення кваліфікації:

  1. Одеська національна академія харчових технологій, кафедра українознавства та лінгводидактики (наказ № 2532-18 від 03.10.2018 р., довідка № 285). 
  2. Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку та Міжнародна фундація науковців та освітян: «Хмарні сервіси для онлайн-навчання на прикладі платформи ZOOM», 2020 р. Сертифікат № 1043/2020 (45 год. / 1,5 кредиту ECTS).

 

 • Університет імені Палацького в Оломоуці, кафедра славістики (78 год. / 2,6 кредиту ECTS) 2018 р. Сертифікат. 
 • Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» 01.12–07.12.2022 р. (60 год. / 2 кредити ЄКТС). Сертифікат видано 07.12.2022.

 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/downloads/339e2dfcc3334e0299e720a19bd069fd/Certificate.pdf

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Словʼянські читання» 24-25 травня 2021 р. (24 год. / 0,8  кредиту ЄКТС). Сертифікат.
 2. І Міжнародний конгрес «Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки та перспективи» 22-23 вересня 2021 р. (30 год. / 1  кредит ЄКТС). Сертифікат.  
 3. Всеукраїнська наукова конференція «Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки», присвячена 85-річчю з Дня народження професора Дмитра Бучка 10-11 листопада 2022 р. (18 год. / 0,6 кредиту  ЄКТС). Сертифікат.  
 4. Всеукраїнська наукова студентська інтернет-конференція «Актуальні питання сучасної філології та журналістики» 19 квітня 2023 р., № 23/103 (9 год. / 0,3  кредит ЄКТС). Сертифікат.
 5. Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – ХІІ» 11-12 травня 2023 р. (30 год. / 1 кредит ЄКТС). Сертифікат.
 6. International scientific conference «Innovative aspects of the development of philological sciences» 5-6 April 2023, Польща, FSC-0506054 (15 год. / 0,5 ECTS credit). Сертифікат.
 7. Проєкт з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge: Коучинг, менторство, наставництво» 15-17 травня 2023 р. (10 год. / 0,3 кредиту ЄКТС). Сертифікат.
 8. Курси «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг та Як написати якісний звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми». Сертифікат видано 23.08.2023 р. https://certs.prometheus.org.ua/cert/3d397346800349168ee23b695da9e190 .

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

Грамота Управління освіти та наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації та Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації (2006 р.).

Почесна грамота за сумлінну працю, високі досягнення в науково-педагогічній роботі (2017 р.)

Грамота «Кращий викладач філологічного факультету» (2017 р.).

Авторський тренінг Романченко А. П. на тему «Хеджинг як комунікативна стратегія» (8 грудня 2021 р.).

Подяка науковому керівникові Романченко А. П. за підготовку здобувача до участі у ІІІ Міжнародній студентській науковій конференції «Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки» (7 жовтня 2022 р, Біла Церква).

Гостьова лекція Романченко А. П. в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на тему «Елітарна мовна особистість науковця» (8 травня 2023 р.).

📌Сфера наукових інтересів:

Лінгвоперсонологія, лінгвоелітологія, фразеологія та афористика, прагмалінгвістика, стилістика та культура мови, лінгвістичний аналіз тексту та дискурсу, функційна лінгвістика, літературна ономастика, дискурсологія.

📌Наукові праці:

Автор понад 130 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, у тому числі авторської та колективних монографій, співавтор навчальних посібників та навчально-методичних розробок. Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням.

📌Науково-дослідний профіль:

Orcid ID  

Google.Scholar  

Scopus Author ID: 57225146595

Інституційний депозитарій ОНУ