Кретов Дмитро Юрійович 

Кретов Дмитро Юрійович     к.е.н., викладач

 

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Одеський національний економічний університет, 2013, Фінанси та кредит

📌Науковий ступінь

К. е. н., «Ринок банківського корпоративного кредиту в умовах економічної циклічності », 2018

📌Досвід роботи

з 2014 р. – Одеський національний економічний університет, аспірант, викладач, старший викладач кафедри банківської справи

📌Дисципліни

Управління взаємовідносин банку з клієнтами, Банківські системи, Маркетинг партнерських відносин у банках

📌Наукові інтереси

Міжнародні банківські системи, CRM-системи, маркетинг у банках, міжнародна банківська справа, FinTech

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 35

📌Вибрані публікації

1. 53rd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development and 6th ITEM Conference – “Innovation, Technology, Education and Management”, 10-11.09.2020. Cakovec / Sv. Martin na Muri, 2020. P. 285-294.

2. Кретов Д. Ю. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської діяльності в Україні / Д. Ю. Кретов // Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава». – 2015. – № 2 (13). – С. 201–209. (0,66 д.а.)

3. Кретов Д. Ю. Періодизація кредитної діяльності банків України / Д. Ю. Кретов // Вісник Одеського національного університету. Серія: «Економіка». – 2016. – Т. 21. – № 5 (47). – С. 158–163. (0,61 д.а.)

4. Кретов Д. Ю. Аналіз чинників впливу на циклічність руху кредиту / Д. Ю. Кретов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 21. – Ч. 2. – С. 155–160. (0,65 д.а.)

5. Кретов Д. Ю. Аналіз індикаторів кредитних циклів у банківській системі України /Л.В. Кузнєцова,  Д. Ю. Кретов // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». – 2016. – № 7. – С. 767–772 (0,53 д.а.) Особистий внесок здобувача: проаналізовано на основі системи індикаторів кредитних циклів вплив циклічності руху кредитних ресурсів на розвиток банківської системи України (0,43 д.а.)

6. Кретов Д. Ю. Кредитні цикли в традиційній та ісламській моделях банківських систем / Д. Ю. Кретов // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2017. – № 15. – С. 187–192. (0,72 д.а.)

7. Кretov D.Yu. The cyclicality of the credit movement in the traditional and islamic model of the banking system/ D.Yu. Kretov // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2017. – № 1-2. – P. 169–173. (0,5 д.а.)

8. Кретов Д. Ю. Вплив розвитку економіки на циклічність розвитку кредитної діяльності банку / Д. Ю. Кретов // Науковий журнал “Молодий вчений”. – 2015. – № 7 (22). – Ч. 1. – С. 81–86. (0,68 д.а.)

9. Діяльність банків на кредитному ринку в умовах асиметрії інформації/ Л.В. Кузнєцова, Л.В. Жердецька, Я.С. Андрєєва, Н.Ю. Няньчук та ін.-Одеса, ОНЕУ, 2015., 289 с.

10. Банківське кредитування корпоративного сектору економіки в умовах циклічності/Л.В. Кузнєцова, Л.В. Жердецька, Д.Ю. Кретов, Н.Ю. Няньчук та ін. – Харків: «Диса Плюс», 2018, 280 с.

📌Посилання на профіль

Google Scholar

ORCID